Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 4-6 redskap och styrka med kroppen 7-1

Skapad 2016-08-08 20:17 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på redskap och styrka med kroppen
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Detta är en planering som kommer innefatta olika redskap samt styrka med kroppen.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Informationshantering

- ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livstil.

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer ni få arbeta mycket med er egen kropp. Vi kommer prova olika redskap och detta kommer innebära olika moment för er.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Informationshantering

- ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livstil.

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter. 

Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

Dokumentation

I denna planering kommer du att få visa din förmåga att hantera olika redskap och visa hur du hanterar din kropp i dessa moment. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: