Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

exempel slöjd

Skapad 2016-08-08 21:36 i _Lillskolan Helsingborg
Grundskola F – 9 Slöjd
Skriv kort introduktion...skapa intresse och nyfikenhet

Innehåll

Planering för arbetsområde "Att återbruka och återanvända"

Under fem veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Att återbruka och återanvända" i ämnet slöjd. Genom detta projekt kommer du att utveckla kunskaper om material, hantverkstekniker och miljöaspekter. Genom att arbeta med återbruk och återvinning på olika sätt får du även möjlighet att bli bättre på att utveckla idéer, framställa föremål och agera miljömedvetet.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet "Att återbruka och återanvända" ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att formge och framställa föremål med hjälp av återvunnet material och med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ett slöjdarbete utifrån syftet med arbetet och utifrån miljöaspekter
 • din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan presentera dina idéer till slöjdarbete och bidra med förslag till klasskamraternas arbeten
 • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du gör nya slöjdarbeten av gamla föremål eller material
 • du kan visa att du känner till olika materials miljöpåverkan
 • du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid besöka en återvinningsstation och en affär som säljer begagnade grejer. Det är också möjligt att du tar med dig sådant ni har hemma som skall slängas. Du kommer att få lära dig om olika material – hur man gör dem, var man gör dem och hur de påverkar miljön. Vi kommer tillsammans att undersöka vad man kan göra för nya grejer av gamla material eller saker. Samtidigt som du arbetar med detta kommer du att få lära dig om olika hantverkstekniker, redskap och verktyg. Du kommer att få dokumentera ditt arbete från början till slut genom att skriva, fotografera och skissa. Vi kommer att avsluta arbetsområdet Att återbruka och återanvända med en utställning av alla de nya saker ni har gjort av gammalt material..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: