Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min slöjd PP-mall 16/17

Skapad 2016-08-08 21:41 i Helsingborg
mall för att underlätta skapandet av planeirngar.
Grundskola F – 9 Slöjd
Kort beskrivning som väcker intresset, sammanfattar arbetsområdet etc.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så elever och föräldrar förstår. (konkretisera med utgångspunkt i syfte+centralt innehåll + del av kunskapskrav) Utgångspunkt förmågor!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centralla innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kk kopplad till respektive förmåga.

Exempel: förmågan att kommunicera i tal och skrift - hur kan vi formulera det så det blir begripligt, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav? t.ex. ..

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
 • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Inte för detaljerat utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
 • Vad ska eleverna får undervisning om
 • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna
 • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)
 • Aktiviteter

...med hjälp av att skapa underrubriker kan man dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, gafe etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

PS!

Kontrollera att du ser en röd tråd från "Målet med undervisningen - upplägg av undervisningen - bedömning"

Med knapparna nedan kan du skapa uppgifter, koppla till läroplan och lägga till eller skapa matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder t.ex. bilder för att tydliggöra uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
Arbetar utifrån färdiga förslag (idéer).
Har en idé och berättar om den. Behöver hjälp för att veta t.ex. hur man ska göra och vilket material man ska använda.
Har egna idéer och kan förklara hur de ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Presenterar en idé med en utförlig beskrivning och planering. Gör enkla bilder och förklarar t.ex. vilket material man ska använda och hur man ska göra.
Välja och motivera
... hur man ska göra sitt slöjdföremål utifrån syfte, samt utifrån kvalitén och miljön.
 • Sl
Väljer metoder, verktyg och material som du ska använda utifrån tydliga instruktioner.
Väljer oftast lämpliga metoder, verktyg oh material som behöver användas utifrån uppgiften.
Väljer självständigt lämpliga metoder, verktyg och material som du behöver använda för uppgiften.
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner.
Väljer färg och form utifrån egna idéer.
Är kreativ och väljer färg och form utifrån egna idéer, samt utifrån vad som passar med tanke på syftet med det som skapas.
Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén och miljön.
Förklarar på ett enkelt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel.
Förklarar på ett tydligt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt samtala kring sin arbetsprocess.
 • Sl
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder kända ord och begrepp kopplat till slöjden.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende.
Tolka slöjdföremål
T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål?
 • Sl
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver även hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: