Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 1 - 3 Modersmål 2016 - 2017

Skapad 2016-08-09 09:31 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Att lära sig grunderna till läsning och skrivning
Grundskola 1 – 3 Modersmål

Vi ska lära oss att skriva och läsa bokstäver, ord och enkla meningar. Vi ska börja med lätta texter som ni bygger själva av de orden ni lärt er. Vi ska lära oss att lyssna och förstå genom högläsning och återberätta det ni hörde.

Vi ska fortsätta att utveckla förmågan att yttra sig i skrift med mer avancerad ordförråd och olika text typer. Vi ska fortsätta utveckla läsförståelsen genom att titta närmare på en text och svara på svårare frågor.

Innehåll

Syfte (Lgr11):

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt innehåll (Lgr11):

Kopplingar till läroplan

 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ml  1-3
  Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.
 • Ml  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Viktig begrepp:

Läraren ska förklara följande ord för eleverna:

 • Letters (Bokstäver)
 • Alphabet (Alfabet)
 • Words (Ord)
 • Sentences (Meningar)
 • Author (Författare)
 • Characters (Karaktärer)
 • Setting (Miljön)
 • Predictions (Förutsägelse)

 

Konkritesering av målen:

 • Eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet.
 • Eleven ska kunna skriva/forma bokstäverna på rätt sätt.
 • Eleven ska kunna läsa ord och enkla meningar.
 • Eleven ska kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Eleven ska delta aktivt i en diskussion kring en saga från modersmålets språkområde.
 

Arbetsätt:

 
 • Eleven ska arbeta med ett "phonics" metod för att tränar på de olika bokstäverna.
 • Eleven ska använda laminerade och magnetiska bokstäver för att skapa enkla ord.
 • Eleven ska klippa och klistra ord för att skapa enkla meningar.
 • Eleven ska lära sig mer svåra ord genom roliga och engagerande aktiviteter, utforska ord man inte kan ljuda ut fonetiskt, ord med långa vokaler, ord med konsonantblandningar och ord med olika digrafer.
 • Eleven ska använda promptkort för att inspirera dem att skriva. Korten tar eleven från pre-skrivande strategier, till meningar.
 • Eleven ska delta i en gruppdiskussion och utforska berättelsernas struktur. Gruppen kommer att återberätta historien och sekvensera händelserna, som identifierar början, mitten och slutet. Eleven kommer också att diskuterar karaktärer och miljön i berättelsen. Eleven kommer även att plocka ut svåra ord för att bygga upp ordförråd.
 

Bedömning:

I slutet av Åk 3 ska eleven:

 • kunna alla bokstäverna i alfabetet.
 • kunna skriva bokstäverna på rätt sätt.
 • kunna läsa enkla ord och meningar.
 • kunna skriva enkla ord och så småningom meningar.
 • kunna vara aktiv i en diskussion kring en saga och identifiera början, mitten och slut av berättelsen.
 • kunna svara på frågor om en berättelse genom att måla, för att visa förståelse, svara på flervalsfrågor och eventuellt, svara skriftligen.

Slutredovisning:

 1. Inlämning av arbete under lektionen.
 2. Processen är det viktigaste, det blir inget slutprov. Läraren använder "modellering", genre baserad pedagogik. Vi ska använda följande steg:
 • Visa
 • Diskutera
 • Göra tillsammans
 • Gör i par
 • Göra själv
 • Diskutera resultat

Tid

Ett läsår.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: