Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sydamerika

Skapad 2016-08-09 09:58 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Sydamerika med fokus på klimat och kartkunskap, samt befolkningsfördelning. Vissa jämförelser med Europa.
Grundskola 7 – 8 Geografi

Vi påverkas ständigt av vädret och klimatet på olika sätt. Blir det torka på en kaffeodling i Colombia, då drabbar det kaffedrickarna i Europa. Kaffeodlarna är beroende av lagom med regn så att plantorna växer ordentligt. Skidåkarna i Chile och Argentina är beroende av snö och is i södra Sydamerika. Regnskogen i Amazonasdjungel behöver bevaras för att övriga jorden ska fungera, men varför skövlas den? Hur kommer det sig att det blir många tätbefolkade områden, när det finns stora obebodda ytor?

 

 

Innehåll

De stora frågorna

Under arbetsområdet utgår vi ifrån följande övergripande frågeställningar:

  • Vilka samband finns mellan klimat och vegetation? Mellan klimat och befolkningsfördelning?
  • Vilka faktorer påverkar klimatet? (Vilka är drivkrafterna?)
  • Hur påverkar klimatet människors levnadsvillkor?
  • Vilka delar av Sydamerika är extra sårbara och vilka kan konsekvenserna bli där?

Kunskaper – Under denna period får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • analysera hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Bedömning – under arbetsområdet bedöms det hur väl du kan:

Eleven ska visa kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, klimat, vegetation och klimatförändringar i Sydamerika.

Eleven ska visa sin förmåga i att använda sig av geografiska begrepp (viktiga ord).

Eleven ska visa sin förmåga i att undersöka omvärlden, genom att då använda sig av kartor och andra geografiska källor.

Eleven visar kunskaper om världsdelarnas (Sydamerika och Europa) namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Examination – Du får visa dina kunskaper genom:

  • Diskussioner och övningar i klass och grupper, både muntliga och skriftliga.

  • Muntlig/skriftlig kunskapsredovisning.

Matriser

Ge

Bedömningsmatris för arbetsområdet Sydamerika med fokus på klimat, kartkunskap och befolkningsfördelning. Eleven har under detta arbetsområde visat följande kunskaper i relation i kunskapskraven i geografi.
Ej bedömd
E
C
A
Resonemang om orsaker och konsekvenser av olika sorters klimat och vegetation.
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang om orsaker till olika sorters klimat och vegetation samt vilka konsekvenser detta får för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang om orsaker till olika sorters klimat och vegetation samt vilka konsekvenser detta får för människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang om orsaker till olika sorters klimat och vegetation samt vilka konsekvenser detta får för människors levnadsvillkor.
Använda geografiska begrepp
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. Tex. begrepp relaterade till klimat.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. Tex. begrepp relaterade till klimat.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett VÄL fungerande sätt.Tex. begrepp relaterade till klimat.
Använda geografiska källor (tex. diagram och annan data över klimatet)
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett VÄL fungerande sätt.
Använda världskartan
Eleven ej bedömd mot detta kunskapskrav under det här arbetsområdet.
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med VISS säkerhet beskriva lägen på världskartan.
Eleven har GODA kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med RELATIVT GOD säkerhet beskriva lägen på världskartan.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med GOD säkerhet beskriva lägen på världskartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: