Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur som lever vilt i Sverige

Skapad 2016-08-09 11:28 i Maria Parkskolan Helsingborg
Ett arbete på ca 4 veckor som handlar om vilda djur i Sverige. Arbetet avslutas med en individuell presentation om ett djur.
Grundskola 3 Bild Biologi Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)

Vi ska arbeta med spännande djur som lever vilt i Sverige.

Innehåll

Centrala innehållet (Innehållet som berörs i temat)


Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Kunskapskrav

Biologi

 • Namnge några djur och kunna sortera dem efter olika egenskaper.
 • Beskriva djuren i enkla näringskedjor.

 

Svenska/ SvA

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Bedömning

Vi bedömer elevernas kunskaper under arbetets gång vid t.ex. diskussioner och individuellt utifrån matris i slutet av det tematiska arbetet.

OBS! Se matris nedan för bedömning i biologi. Bedömning i svenska/ SvA ser ni i matrisen "Nya språket lyfter" där all svenska bedöms. 

Matriser

NO Sv Bi Bl SvA
Vilda djur

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Namnge djur
Du kan på ett enkelt sätt namnge och berätta om 2 djur som lever vilt i Sverige dvs. kunna använda grundläggande begrepp som använts i temat.
Du kan på ett utvecklat sätt namnge och berätta om minst 2 djur som lever vilt i Sverige dvs. kunna använda flera begrepp som använts i temat.
Näringskedja
Du kan förklara hur en näringskedja fungerar på ett enkelt sätt.
Du kan förklara hur en näringskedja fungerar på ett utvecklande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: