Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP svenska årskurs 5 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-09 11:32 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för svenska under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Svenska

Så här kommer vi att arbeta med läsa, skriva och tala/samtala.

Innehåll

Svenska årskurs 5 läsåret 2015-2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att läsa, skriva och tala/samtala.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla en säkerhet i skrift

 • Kunna bedöma olika sorters texter samt utifrån respons bearbeta egna texter ex. handstil, röd tråd, stavning och skiljetecken
 • Skriva olika sorters texter som är strukturerade utifrån textsort ex. rubriker, ämnesspecifika ord och typiska uppbyggnad (både för hand och digitalt) ex. faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare
 • Kunna de vanligaste stavningsreglerna för elevnära ord ex. för dubbelteckning, k-ljudet före t, e- och ä-ljuden
 • Kunna betydelserna av olika skiljetecken ex. vanliga tecken som punkt, samt citattecken och semikolon
 • Vara säker på substantiv, verb och adjektiv och kunna skriva dessa i rätt form
 • Kunna använda en ordbok och andra hjälpmedel (som datorn) för att ta reda på hur ord stavas och vad det betyder
 • Skriva berättande texter med röd tråd och tydliga beskrivningar 
 • Skriva texter som förenar ord, bild och ljud ex. dikt, poesi och lyrik

¤ Utveckla en säkerhet i läsning

 • Läsa olika elevnära texter ex. skönlitteratur, sakprosa och argumenterande texter med flyt och inlevelse genom att använda fungerande lässtrategier
 • Kunna förstå, tolka och analysera texters genom att återge betydelsefulla delar och läsa mellan raderna  
 • Kunna jämföra olika sorters texter och kunna berätta med egna ord vad som utmärker en viss textsort
 • Kunna tolka och analysera texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor och ge korta omdömen om texterna
 • Känna till flera betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk och kunna göra en bokrecension samt värdera boken
 • Kunna söka information och kritiskt granska källmaterial och information samt förklara hur tillförlitligt material och källa är.

¤ Utveckla en säkerhet i tal

 • Kunna berätta om dina åsikter i olika situationer och argumentera för din sak ex. i beslutsprocesser, ställningstaganden och samhällsdebatten
 • Göra redovisningar och föredrag och där du varierar formen ex. bild, film och framställning
 • Planera, genomföra och sammanställa en intervju där du har ett tydligt undersökningsområde ex. karriär, barndom och intresse
 • Kunna uttrycka dig tydligt ex. känslor, ämnesspecifika ord och beskrivningar
 •  Känna igen de olika nordiska språken och kunna se regionala skillnader i det svenska språket

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Tala
 • Skriva
 • Läsa
 • Hur du använder språket
 • Språklig struktur
 • Söka information

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Svenska bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2015-2016, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: