Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Geografi årskurs 5 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-09 11:39 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för geografi under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Geografi

Så här kommer vi att arbeta med geografi.

Innehåll

Geografi årskurs 5 läsåret 2015-2016

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att analysera, utforska, tolka och värdera samt få kunskaper om ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar

 • Känna till vad som är en naturkatastrof
 • Få en insikt i vad som är orsak och konsekvens i en naturkatastrof
 • Kunna läsa av en vanlig väderkarta (symboler, väderstreck och Sveriges tre delar) samt kunna jämföra klimatet mellan två olika platser och dra enkla slutsatser utifrån detta 
 • Kunna bearbeta olika källor och kunna dra slutsatser utifrån detta

¤ Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur

 • Känna till vilka naturresurser som finns i Norden och vad de används till, samt vattnets betydelse (ex. fördelning och kretslopp)
 • Känna till vad naturresurser är och vad de kan användas till
 • Planera och genomföra undersökningar hur naturen används samt utifrån resultatet dra slutsatser
 • Kunna göra olika ställningstagande och koppla ihop detta med geografiska kunskaper

¤ Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten

 • Känna till länder samt några större orter, berg, hav och vatten i Norden samt Europas länder
 • Beskriva naturlandskapet i Norden
 • Utveckla ett ämnesspråk och kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp som exportera, tätort och ekvatorn

¤ Värdera lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling

 • Få en insikt i hur beroende vi är av energi/el och vad som är skillnaden mellan olika energikällor ex. förnybara och fossila bränslen  
 • Kunna ge konkreta förslag på vad du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling
 • Beskriva olika levnadsvillkor i Norden och världen och kunna jämföra och se likheter och skillnader

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Analysera hur processer formar och förändrar
 • Utforska och analysera samspel
 • Geografiska analyser av omvärlden
 • Värdera lösningar

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Geografi bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2015-2016 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: