Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-08-09 13:33 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbete med inriktning på kroppsdelar, våra sinnen och ljud och ljus. Ett undersökande arbetssätt står i fokus.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Ett arbete med inriktning på kroppsdelar och våra sinnen. Ett undersökande arbetssätt står i fokus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor att utveckla

begreppslig förmåga- kunna begrepp och ord som hör till människokroppen, ljud och ljus

kommunikativ förmåga- att kunna redogöra och motivera, samtala och diskutera 

Analysförmåga- beskriva och förklara samband i människokroppen

Metakognitiv förmåga- kunna pröva och ompröva i laborationer samt tolka och värdera resultatet

 

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Vad

 • att eleverna kan ställa en hypotes
 • att eleverna kan genomföra och dokumentera en undersökning
 • att eleverna använder sig av begrepp som är aktuella i ämnet, kroppsdelar och sinnen.
 • att eleverna kan diskutera vad som påverkar deras hälsa
 • Att eleverna kan berätta om hur ljud och ljus fungerar

Hur

Genom

 • de laborationsrapporter barnen skriver
 • observation av elevens förmåga att genomföra undersökningar
 • att eleven ställer frågor och deltar i diskussioner
 • självskattning och individuell utvärdering av egna kunskaper
 • att skriva en faktatext där begreppen vi tränat används

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna kommer träna olika kroppsdelar, både yttre och inre. De yttre kroppsdelarna tränas genom att i grupp tillverka spännpappsfigurer i naturlig storlek där kroppsdelar sätts ut. För att väcka frågor och tankar hos eleverna får de i grupp skissa på en mall om hur de tror att vi ser ut inuti. Eleverna kommer träna på naturvetenskapligt undersökande arbetssätt genom enkla laborationer med tillhörande dokumentation om våra sinnen. Vi kommer även använda oss av böcker, film, Ipad, lekar,sång och genomgångar. 

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: