Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The US election, week 34-38

Skapad 2016-08-09 13:39 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med valord, ser på olika klipp som hjälper dem att förstå hur det amerikanska valet är uppbyggt. De läser också olika artiklar. På slutet skriver de en argumenterande text samt diskuterar olika ståndpunkter.
Grundskola 9 Engelska
During these weeks you will learn about the US selection. You will work with election words, but also reading articles and listen to election materials. When you have gain this piece of knowledge you will write an argumentative text. Finally you will discuss certain election issues in a debate.

Innehåll

Material

* Ipad (fully charged) 

* Showbie code B2EJZ; Engelska 9A, 2016-2017

* Pencil - optional, but mandatory if you haven't your Ipad

* Rubber - optional, but mandatory if you haven't your Ipad

Schedule

Week 34 - Introduction aims, NP, look at Unikum and start to work with planning

Week 35 - Work with election words (see links below) 

Week 36 - Work with reading and listening materials (see links below)

Week 37 - Write an argumentative text

Week 38 - Follow response list (you see the document at Showbie). Hand in text here at Unikum after the first lesson. Second lesson - discuss certain election issues. 

 

Warm up

https://www.youtube.com/watch?v=ziwYbVx_-qg (President Obama) 

https://www.youtube.com/watch?v=MTAaH8wvUUg (44 presidents) 

 

Election words

http://www.stickyball.net/esl-vocab.html?id=495 (words and explanations) 

http://www.enchantedlearning.com/election/glossary.shtml (comprehensive list of words and explanations)

https://www.youtube.com/watch?v=E0Fm1gI6M_A (jargon words) 

http://www.englishpage.com/vocabulary/interactivelesson19.html (words with exercise)

http://www.englishpage.com/vocabulary/interactivelesson19a.htm (words with exercise) 

 

Reading

The biggest issues

 

http://www.enchantedlearning.com/election/howpresiselected.shtml (how the US president is elected) 

http://www.civiced.org/resources/curriculum/voting (how to vote) 

http://graphics.wsj.com/elections/2016/facebook-likes/ (differences between republicans and democrats based on Fb-likes) 

http://pbskids.org/democracy/be-president/ (what it feels like to become a president)

https://kids.usa.gov/president/index.shtml (poster on the US election) 

http://www.isidewith.com/elections/2016-presidential-quiz (vote and see yourself) 

http://hmcurrentevents.com/section-assessment-section-4-the-electoral-process/ (how much have you understood)?

Listening

http://www.esolcourses.com/content/topics/the-usa/elections/video-listening-quiz.html (electing an American president) 

http://www.breakingnewsenglish.com/1603/160319-global-risk.html (Donald Trump on global risk list-listening quiz, reading and grammar)

http://learningenglish.voanews.com/a/3156034.html (US president election - easy) 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ok_VQ8I7g6I

(explaining the US election - easy) 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_intermediate.php?id=7948 (election of an American president with a quiz) 

 

Uppgifter

 • Writing - differences between Trump vs Clinton

 • Speaking - explain, discuss and motivate certain issues

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
The US election, week 35-38

The US election, week 35-38

På väg
E
C
A
Writing
Du kan skriva meningar på engelska om de olika ämnena. Du får in en del svenska ord som gör det svårt för en engelsktalande person att förstå.
Du kan skriva om alla ämnena så att en engelsktalande person förstår. Du motiverar dessutom dina egna åsikter.
Du har skrivit en text om alla ämnen och har både förklarat, diskuterat och motiverat dina åsikter på ett ingående sätt. Du har följt responslistan på Showbie och har korrekt grammatik och stavning. Du försöker dessutom variera de ord och meningar du använder.
Du har skrivit en text om alla ämnen och har både förklarat, diskuterat och motiverat dina åsikter på ett mycket ingående sätt. Du har följt responslistan på Showbie och har korrekt grammatik och stavning. Du har ett varierat och avancerat ord och uttrycksförråd samt varierar t.ex. hur du börjar en mening. Du försöker använda "linking words".
Speaking
Du kan säga en del på engelska om några ämnen. Det blir en del svenska ord och det blir svårt för en engelsktalande person att förstå.
Du kan säga en del i debatten om dina ämnen så att en engelsktalande person kan förstå. Du motiverar dessutom för varför du tycker som du gör.
Du kan säga vad du tycker om ett ämne på engelska med varierade ord och bra uttal. Du kan dessutom ingående förklara, diskutera och motivera varför du tycker som du gör.
Du kan säga vad du tycker om ett ämne på engelska med mycket varierade ord och bra uttal. Du kan dessutom mycket ingående förklara, diskutera och motivera varför du tycker som du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: