Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunder i Matematik - taluppfattning, fyra räknesätten mm

Skapad 2016-08-09 17:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Kursen syftar till att skapa säkerhet och trygghet i matematik. Vi utgår från tallinjer, taluppfattning, algoritmer, räknesätten, enheter mm
Grundskola 5 – 6 Matematik

Av erfarenhet har vi sett att repetition av grunder är avgörande för fortsatt arbete i matematik. Kursen fokuserar på att säkra grunderna i beräkningar med de fyra räknesätten, förståelse av talens värde =taluppfattning, tallinjer, uppställningar, metoder för problemlösning mm. Material hämtas från skilda håll och slutet av kursen använder vi lärobokens kapitel 1, som handlar om "Tal och mönster" för att förstärka kunskaperna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I första hand att kunna:

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

genom att repetera grunder i matematiken. 

 

I andra hand: kunna formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

 

Övergripande mål är att skapa trygghet och säkerhet för alla. Detta är avgörande för att skapa tilltro till den egna förmågan i det fortsatta lärandet.

 

Svårigheter i matematik handlar nästan alltid om att grunder saknas. Man kan jämföra det med att det är som att spela fotboll utan att ha en boll eller att spela monopol utan en spelplan och pengar.

 

Bedömning - vad och hur

Det är viktigt att betona att skolan är en träningsarena.

Bedömningar sker efterhand i det skriftliga och muntliga. Under kursen kommer läxor och mindre test, som är formativa, dvs de är provtillfällen att lära sig mer, att förbättra kunskaperna och förmågorna.

Tipset är att inte vara rädd att erkänna när man inte kan och se vad man skall träna mer. Att kunna mindre i början av kursen och kunna mer i slutet av kursen, kan innebära att ibland kan man lära sig av sina klasskamrater och ibland kanske man lära saker till andra. Båda sakerna är positiva. Man kan lära sig av någon annan som får tillfälle att förklara tills man förstår och då lär sig den personen kunskapen bättre. Tvärtom blir det om man förklarar för någon annan. Det är positivt att kunna hjälpa varandra.

 

Ett annat tips är att träna mycket genom att göra läxor och inläsningar inför prov noga.

Undervisning och arbetsformer

Detta diskuterar vi i början av kursen och under kursen. Vi prövar olika sätt att arbeta och olika typer av uppgifter. Även detta kommer vi att diskutera och utvärdera.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: