Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 Ht/Vt

Skapad 2016-08-09 20:20 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska år 4 Ht/Vt

Innehåll

Prima svenska år 4 gleerups

 

v.34- v.50

Min dröm

Kontakt sökes

 

v.41- v.50

Språk

Mörker

 

v.2- v.12

Spänning

Vi protesterar

 

v.13- v.23

Ett liv i en tidning

Idoler och kändisar

 

Vi kommer kontinuerligt repetera alfabetet och alfabetisk ordning, lära oss stava en del svårstavade ord, lära oss ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.Huvudsakligt centralt innehåll

Läsa och skriva

  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
  • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild, ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Informationssökning och källkritik

Språkbruk

  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Berättande texter och sakprosatexter

  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Vi kommer att arbeta med läslyftet och Gleerups Prima Svenska.

Vi kommer att jobba med temat Mio min Mio

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: