Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 Ht 2016

Skapad 2016-08-09 20:26 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 4 Matematik
Matematik åk 4 Ht 2016

Innehåll

 

Vecka

Matematik

sid

Material + centralt innehåll

35

Fyrhörningar,

Rita formtroll

 

Landet Matematica

Geometri: konstruktion av geometriska objekt

36

Kap 1:Tal och mönster,

Mönster och talföljder

Sid 5-9

Lärobok: Prima Formula

Mål: ¤upptäcka  mönster i figurer och talföljder

        ¤jämföra och ordna tal efter storlek

37

Siffror och tal

Sid 10-14

      ¤ läsa av och sätta ut tal på tallinjer

38

Tallinjer,

Stora tal och talföljder

Lösa problem

Sid 15-20

     ¤ visa hur du gör när du löser problem

39

Tänk efter 1

Diagnos

Utmaningar 1

Grön 1

Röd 2

Sid 21

Sid 22

Sid 23

Sid 24-27

Sid 28-31

 

40

Något extra

Sid 32-36

 

41

Kap 2:Längd och räknesätt

Jämföra längd

Mäta längd

Sid 37-38

Sid 39-41

Sid 42-44

Mål. ¤ jämföra och mäta längd

        

42

Välja och byta enheter

Sid 45-49

        ¤ välja och byta längdenheter

43

Addition och subtraktion

Sid 50-56

       ¤ addera och subtrahera på olika sätt

44

Lov

   

45

Lösa problem


Tänk efter 2

Diagnos 2

Utmaningar 2

Sid 57-58


Sid 59

Sid 60

Sid 61

         ¤ känna igen händelser som leder till addition           och subtraktion

         ¤ välja lämplig metod när du löser problem

46

Grön 1

Röd 2

Något extra

Repetition 1

Sid 62-65

Sid 66-69

Sid 70-74

Sid 75-78

 

47

Kap 3:Tal och enheter

Volym

Decimaltal och ”deci”

Sid 79-80

Sid 81-82

Sid 83-85

Mål: ¤ jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter

48

Vikt

Kilo och hekto

Tusentals och tusendels

Sid 86

Sid 87-89

Sid 90-92

         ¤ jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter

49

Överslag och avrundning

Lösa problem

Sid 93-98

Sid 99-100

         ¤ använda tal i decimalform

         ¤ avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner

        ¤ visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet

50

Tänk efter 1

Diagnos 3

Utmaningar 3

Sid 101

Sid 102

Sid 103

 

51

Grön 1

Röd 2

Något extra

Sid 104-107

Sid 108-111

Sid 112-116

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: