Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 4 vt-16

Skapad 2016-08-09 20:30 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 4 Matematik
Matematik Åk 4 vt-16

Innehåll

Kursplanens syfte

 •  formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kopplingar till läroplan

♦ Taluppfattning och tals användning, Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

♦ Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

♦ Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

♦ Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

♦ Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

♦ Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan  bestämmas och uppskattas.

♦ Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

♦ Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

♦ Samband och förändring Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

♦ Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

♦ Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Efter kapitel 4: Multiplikation och division, ska du kunna:

 • förklara samband mellan addition och subtraktion
 • multiplikationstabellerna upp till 10 x 10
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • göra beräkningar med större tal, t ex. 6 x 1250 och 6030/3
 • upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

Efter kapitel 5: Form och storlek, ska du kunna:

 • beskriva form och storlek på månghörningar
 • uppskatta och jämföra vinklars storlek
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • beräkna omkrets och area och visa på samband
 • sätta dig in i problem och använda nya strategier

 

Efter kapitel 6 Skala och mönster, ska du kunna:

 • använda skala
 • se samband mellan skala och storlek
 • använda skala och mönster på figurer
 • motivera val av strategier vid problemlösning

Så här arbetar vi:

 • Du kommer att arbeta med Prima Formula Matematik 4
 • Du kommer att få ta del av gemensamma genomgångar, då är det viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
 • Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med olika uppgifter kopplade till de olika arbetsområdena.
 • Du kommer att träna problemlösning.
 • Du kommer både att jobba med teoretiska och praktiska uppgifter.
 • Efter varje kapitel gör du en diagnos.
 • Du kommer att få möjlighet att utvärdera varje arbetsområde.

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur du visar tankesätt och lösningar till uppgifterna i matteboken och övriga arbetsuppgifter, som är kopplade till arbetsområdet.
 • Hur du presenterar tankesätt och lösningar vid diagnosen, som avslutar varje kapitel.
 • Hur du visar delaktighet vid gemensamma diskussioner och genomgångar.
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

◦ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

◦ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

◦ föra och följa matematiska resonemang, och

◦ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: