Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biet PP ht-16 från jag till vi / tillsammans

Skapad 2016-08-10 09:52 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Höstterminens första fokus och mål är att tydliggöra avdelningens miljö, rutiner och veckans återkommande aktiviteter för alla barn (och vårdnadshavare)

Vi vill synliggöra det förväntningar som avdelningens miljö och rutiner ställer på barnet så att vi pedagoger snabbt får syn på  vad vi eventuellt behöver ändra i vårt arbetsätt för att alla barn ska kunna ingå i en gemenskap på deras villkor. På så sätt börjar vi vårt arbete med att få ihop barngruppen. Vi kommer använda oss av FIRO och boken "Från jag till vi"

 

Innehåll

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

 

  • Vi vill att alla barn ska utveckla sin förmåga att känna trygghet under sin vistelse på Biet. Detta gör vi genom att synliggöra avdelningens rutiner, fasta aktiviteter
  • Vill vill utmana barnen förmåga att samspela och dela fokus tillsammans i barngruppen genom att leka olika gruppstärkande lekar.
  • Utmana barnens förmåga i att bli  självständiga i miljön på Biet genom bildstöd, TAKK, återkommande rutiner och aktiviteter.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 

Hela barngruppen bjuds in att delta i de fasta återkommande aktiviteterna utifrån sina förmågor. Vi delar inte gruppen under den första tiden/under detta temat, allt för att stärka grupkänslan.

Alla pedagoger ska finnas närvarande i gruppen under hela dagen. detta blir vårt gemensamma ansvar.

 

 

Förberedelser:

 

Märk upp platser i hallen (namn och foto) på barnens hyllor, matplats, samlingen

Bestäm noga strukturen på samlingen, namnsång. Se till att hålla den kort och intressant så alla har en chans att kunna delta.

Se över bildstödet

Förbered och tänk noga igenom alla aktiviteter och rutinsituationer. Ta fram material

Det ska skrivas veckoplanering för alla aktiviteter/rutiner och ansvarsfördelning, vem gör vad.

 

 

Aktiviteter:

Introducera allas bestämda platser, hall, låda, matplats, samlinsplats

Alla barn tar med sig foton på sin familj och skapar en egen familjetavla sen som sätts upp på väggen i hallen. Rita av barnens hand/fot. Självporträtt på overhead plast mot spegeln. 

Påbörja våran "tillsammans" vägg. Rita av våra händer, fota vad vi gjort under dagarna och sätta upp i hallen på veckansdagar.

Samlingen: samlingssckript, bildstöd över dagen, namnsång

Sagostund - med föremål

Gruppstärkande lekar - inne: hunden och benet, min ...är bra men.. pussel leta efter den som passar ihop.

Ute: här kommer vi, hunden och benet. "skattjakt"

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: