Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-08-10 10:43 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Ett arbetsområde om ekosystem och olika faktorers inverkan på ekosystem, om materiens kretslopp och energiflöde.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Ekologi - vetenskapen som studerar hur organismer samspelar med varandra och sin omgivning

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om:

 • Fotosyntes och förbränning
 • Olika kretslopp
 • Producent och konsument
 • Näringspyramid
 • Ekosystem
 • Population och samhälle
 • Näringskedja och näringsväv
 • Hur människan påverkar ekosystem
 • Specialisering och ekologisk nisch

 

Detta ska vi lära oss för att vi ska förstå människans, dvs din egen, del i det ekosystem som du är en del av. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lära oss detta genom att vi har genomgångar, diskussioner, läsa i böcker och se film.

Vi kommer även att göra en fältundersökning.

Vad som kommer att bedömas:

Hur väl du genomför och dokumenterar fältundersökningen samt ett skriftligt prov.

Hur du får visa vad du kan:

Under lektionerna, vid fältundersökning och vid det skriftliga provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fältstudier, planering
Hur du kan planera en fältundersökning
Du kan bidra till att skriva en planering av en fältundersökning.
Du kan skriva en planering av en fältundersökning.
Du kan skriva en detaljerad planering av en fältundersökning.
Använda utrustning
Hur du använder utrustningen vid fältundersökningen.
Du använder utrustningen på ett ok sätt.
Du använder utrustningen till det den är avsedd för.
Du använder utrustningen till det den är avsedd för på ett säkert sätt.
Dokumentera undersökning
Hur du dokumenterar din fältundersökning.
Du gör en enkel dokumentation av din fältundersökning.
Du gör en utvecklad dokumentation av din fältundersökning.
Du gör en välutvecklad dokumentation av din fältundersökning.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Dina kunskaper om olika faktorers inverkan på ekosystem samt
Du kan visa på olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkla ekologiska samband och
Du kan visa på olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ganska komplexa ekologiska samband och
Du kan visa på olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och
energiflöden och kretslopp.
ger exempel på energiflöden och kretslopp.
förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen
Dina kunskaper om hur människan påverkar naturen.
Du för enkla resonemang kring hur människan påverkar naturen.n.
Du för utvecklade resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Du för välutvecklade resonemang kring hur människan påverkar naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: