Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet enskilt och i grupp

Skapad 2016-08-10 10:44 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Förskola

Vi arbetar med att lägga en grundtrygghet för barnens vardag på Masken. Vi strävar också för att de ska känna sig trygga med förskolans övriga barn och pedagoger. Vi uppmanar dem att undersöka, upptäcka och utforska material, miljön samt att samspela med sin omgivning. Vi finns här för att stödja och utmana till att utvidga barnens komfortzon i sin vidare utveckling.

Innehåll

Mål

Vi pedagoger ska sträva efter att varje barn…
Ska känna sig delaktiga i verksamheten och trygga med oss pedagoger, de andra barnen på avdelningarna samt förskolans inre och yttre miljö.

Vågar ge uttryck för sin vilja och identitet samt hitta en tillhörighet i gruppen.

Målkriterier

 Vi ser att målet är nått när…
De t ex i en samling är bekväma i att visa på ett eller annat sätt att de har blivit sedda genom att de deltar aktivt, visar glädje likväl missnöje och respons.

De vågar ge uttryck för sin åsikt enskilt, i smågrupper eller i helgrupp.

Detta gör vi för att nå målen

Vi har tydliga rutiner och strukturer i verksamheten.

Vi visar barnen respekt och är nära dem när vi samspelar. Barnen får också träna på att visa varandra respekt genom att  t.ex. inte ta varandras saker utan att kanske istället tillföra/ge någonting.  

I samlingen startar vi med att Masken Maja säger ”Hej” och uppmärksammar varje barn positivt. Vi sjunger även en välkomstsång och ennamnsång där varje barn enskilt får synas och vi lägger fokus på respektive barn när vi sjunger dennes namn.
Barnen får i och med detta höra sitt eget namn, men också namnen på de andra barnen i gruppen.

Barnen får vara med och påverka samlingarna genom att de uttrycker vad de vill sjunga, vilka ramsor de vill höra. De får också vara delaktiga i utförandet genom att vara med och använda samlingsmaterialet tillsammans med oss pedagoger i samlingen. Materialet kan även användas utanför samlingen där barnen repeterar sagan, sången eller ramsan.  

Vad säger styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: