Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2016-08-10 11:18 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik

Vi kommer att arbeta med enkla tekniska uppfinningar, till exempel klädnypan, saxen, tandborsten, osthyvel. Ni kommer att få reflektera över hur uppfinningen ser ut, även hur den kan ha sett ut förr i tiden och hur den kan utvecklas i framtiden. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet får du utveckla din förmåga att:

 • förstå och använda teknikens begrepp
 • noggrant undersöka och lära om tekniska uppfinningar
 • analysera hur en uppfinning har utvecklats över tid

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda begrepp för att förklara hur en enkel uppfinning fungerar
 • resonera om hur tekniska lösningar har förändrat vår vardag

 

Vi bedömer detta genom att:

 • lyssna på din grupps redovisning samt ta del av din skriftliga redovisning
 • klassrumsobservationer

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans med eleverna har vi kommit fram till att vi ska göra följande: 

 • med att läsa och se filmer om tekniska lösningar i vardagen
 • med att skapa egna presentationer om en enkel uppfinning
 • med att delge varandra vad vi har lärt oss
 • i helklass, i smågrupper och individuellt

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: