Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äpplen åk 6

Skapad 2016-08-10 11:19 i Söderskolan Falkenberg
Eleverna skall tillverka äpplen i olika material och tekniker utifrån egen design.
Grundskola F – 6 Slöjd
Eleverna skall tillverka äpplen som senare skall delas ut till 9:orna på skolavslutningen.Äpplena får eleverna designa själva samt välja lämpliga material och tekniker. Materialen kan vara både hårda och mjuka (exempelvis trä, metall, textil).

Innehåll

Eleverna skall tillverka äpplen som senare skall delas ut till 9:orna på skolavslutningen. Äpplena får eleverna designa själva samt välja lämpliga material och tekniker. Materialen kan vara både hårda och mjuka (exempelvis trä, metall, textil). Tekniker man kan använda är exempelvis virkning, sömnad, svarvning, luffarslöjd. Det är viktigt att man utmanar sig själv och gärna provar någon teknik som man ej testat eller vill fördjupa sig i. I uppgiften ingår också att man redogör för vilken miljöpåverkan materialet man använt har på miljön.

 

Kunskaper som kommer att utvecklas är:

 • Följa instruktioner
 • Göra en skiss/planering
 • Testa eller fördjupa sig i någon teknik
 • Egen formgivning
 • Dokumentation
 • Utvärdering

Syfte- förmågor och kunskaper som skall utvecklas

Testa på och fördjupa sig i någon hantverksteknik

Undersökande av olika tekniker och material samt deras miljöpåverkan

Pröva på egen formgivning samt redovisa för hur färg och form påverkar utseendet på produkten

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske i din process från idé till färdig produkt, hur du använder verktygen och följer instruktioner och avslutas i en utvärdering av ditt arbete.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer ha kortare genomgångar och eget arbete med handledning av läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris textilslöjd årskurs 6

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA ideér från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att formge en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett säkert och i HUVUDSAK fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på UTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: