Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema

Skapad 2016-08-10 11:37 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att stiga in i sagans förtrollande värld. Vi kommer tala om sagans värld och sagofigurer. Lyssna på sagor och lära känna några barnboksförfattare. Vi kommer att skriva sagor. Vi kommer att berätta sagor för varandra.

 

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • lyssna och titta på sagor och återberätta dem.
 • skriva en saga själv och/ eller i grupp.
 • illustrera sagor och berätta om sin bild
 • tala inför en grupp när du tex läser/ berättar/ er saga.
 • delta i diskussioner och samtal.

 

Genom samtal med eleverna kom de fram till att de ville träna på att :

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: