Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP matematik årskurs 5 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-10 11:42 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för matematik under läsåret 2016-2017 i årskurs 5
Grundskola 5 Matematik

Så här kommer vi att arbeta med matematik.

Innehåll

Matematik årskurs 5 läsåret 2016-2017

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna, använda matematiska begrepp och kommunicera matematik. Du kommer även att utveckla din förmåga att arbeta med problemlösningsuppgifter.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla din förmåga att lösa matematiska problem

 • Visa en strategi och struktur för matematisk problemlösning
 • Göra matematiska formuleringar av frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret
 • Kunna samtal med andra om problemlösning

¤ Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Känna till begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda enkla algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för enkel ekvationslösning
 • Kunna sätta ut tal på en tallinje
 • Kunna räkna med decimaltal
 • Kunna räkna med procent
 • Skapa egna diagram
 • Läsa information ur diagram

¤ Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra enklare överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-100 inom alla fyra räknesätten
 • Kunna räkna med tal mindre än 1
 • Välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten (ex. uppställningar) och miniräknare
 • Kunna räkna med procent

¤ Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Göra rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar och förklara varför det är rimligt 
 • Samtala om sannolikheten i olika situationer som spel utifrån observationer, experiment eller statistiskt material

¤ Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Ha kunskap om positionssystemet
 • Få en insikt i olika sorters talsystem (ex. binära talsystemet och babyloniska)
 • Kunna använda matematik i vardagssituationer 
 • Kunna läsa av tabeller och diagram och göra egna undersökningar och redovisa resultatet med hjälp av tabeller och olika sorters diagram

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntligt, praktiskt och skriftligt).


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: