Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer och Antiken

Skapad 2016-08-10 11:46 i Söderskolan Falkenberg
Vi ska arbeta med de stora flodkulturerna samt antikens Grekland och Romarriket.
Grundskola 7 Historia
Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om när människan gick från att vara jägare och samlare till att bli bofast. Vi kommer att fördjupa oss om de forna civilisationerna i Mesopotamien, Egypten, Kina och Indien/Pakistan. Efter det kommer vi också att komma in på antikens Grekland och Romarriket.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att: 

 • använda historia och kunna hänvisa till exempelvis olika tidsperioder och händelser som hör till arbetsområdet
 • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om historiska händelser kopplade till arbetsområdet
 • berätta om orsaker till och konsekvenser av olika samhällsförändringar och människors levnadsvillkor
 • förklara hur människor påverkades av sin tid
 • använda historiska begrepp

Hur kommer det att bedömas:

 • Genom deltagande vid diskussioner och uppgifter på lektionstid
 • Enskild skriftlig inlämningsuppgift

 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Eget arbete med inlämningsuppgiften och övriga lektionsuppgifter
 • Filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: