Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolplansch

Skapad 2016-08-10 11:49 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 Slöjd
I detta grupparbete kommer vi arbeta med olika tekniker i trä, metall och textil. Detta kommer resultera i olika skolplanscher om natur och djur.

Innehåll

Varje grupp kommer gemensamt fram till ett tema, det kan vara ett djur, växter etc. Efter temat är bestämt väljer varje elev sin produkt och teknik de ska bidra med till planschen. Under arbetets gång sker dokumentation av processen, avslutningsvis sker en värdering av din process. Du ska även presentera den teknik och material du i huvudsak har använt och hur detta påverkar miljön. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din kunskap om olika material och deras kombinationsmöjligheter med varandra, samt deras miljöpåverkan. Du kommer även träna på utvecklade former av hantverkstekniker. Du kommer även följa processen från idé till färdig produkt och värdering av arbetets gång. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske i din process från idé till färdig produkt, hur du använder verktygen och följer instruktioner och avslutas i en utvärdering av ditt arbete. Du ska även presentera din valda teknik och material. 

Undervisning och arbetsformer

Arbetsformerna kommer vara 

- Genomgångar i helklass

- Grupparbete

- Individuellt arbete med handledning från lärare

 

Matriser

Sl
Matris

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du har ännu inte nått målet att...
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt med PRECISION.
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: