Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 Ht/vt 2016/2017

Skapad 2016-08-10 12:18 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 6 Religionskunskap
Religion åk 6 Ht/vt 2016/2017

Innehåll

Re Religion 4-6 gleerups, nätbaserad

 

v.34- 41

 

Religioner och andra livsåskådningar. Genom grupparbeten och individuella texter. Detta genom att söka information om religionerna i olika typer av källor och resonera källornas användbarhet. Vi kommer att göra korta redovisningar i form av rum som vi bygger upp i grupper kring de olika religionernas ritualer, levnadsregler och helga platser. Efter redovisningarna sammanfattar vi gruppens arbete och skriver individuellt ner fakta om varje religion.

Avslutningsvis har vi någon form av test.

  • Kristendomen- ritualer och religiösa motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum. Samt göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för och nu.
  • Judendomen-ritualer och religiösa motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.
  • Islam- ritualer och religiösa motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.
  • Hinduism- ritualer och religiösa motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.
  • Budism- ritualer och religiösa motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum.

 

v.2-11Kap. Livsviktiga frågor, identitet och livsfrågor. Vi kommer att resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

Detta genom diskussioner och argumenterande skrift text som eleverna skriver individuellt.

 

Kap. Etik, etik och moral. Vi ska reflektera och använda några etiska begrepp genom dramatisering och dramaövningar i vardagliga moraliska frågor som rör flickor och pojkars identitet och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
Vi kommer att arbeta kontinuerligt med diskussioner, argumentation och att resonera . Vi kommer t.ex använda oss av arbetsätt som fyra hörnen.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: