Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering av Trä -och metallslöjd åk 4 HT16

Skapad 2016-08-10 13:02 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 Slöjd

Genom att arbeta med olika arbetsområden kommer du att lära dig många olika moment och tekniker som du kommer att ha användning för i framtiden.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Konkretisering/undervisning

 • Du ska få lära dig att planera ditt arbetsområde på olika sätt.
 • Du ska få utöva/praktisera/slöjda olika moment och tekniker så som sågning, borrning, mätning.
 • Du ska få lära dig grunder för olika sammansättningar.
 • Du ska få kunskap om olika material.
 • Du ska få lära dig använda olika maskiner och verktyg, hur man gör det på ett säkert sätt.
 • Du ska få lära dig att använda en loggbok och med hjälp av den utvärdera ditt arbete.

Bedömning

Jag bedömer:

 • din förmåga att göra en planering
 • din förmåga att förstå instruktioner
 • din förmåga att använda olika verktyg och hantverkstekniker
 • din förmåga att formge och designa
 • din förmåga att utvärdera arbetet

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 3-6 HT 14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formgivning planering
.Jag arbetar efter min lärares idéer och planering
Jag behöver lite hjälp av lärare att planera och komma på idéer.
Jag kan hitta på idéer och försöker själv planera mina arbeten.
Jag kan hitta på egna idéer som jag själv kan planera och genomföra.
Hantverkstekniker
Jag behöver träna på att använda redskap, verktyg och maskiner.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner med stöd av lärare.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Problemlösning
Jag behöver träna mig på att inte ge upp för lätt vid motgång.
Jag hittar lösningar med hjälp av lärare och kan sedan med stöd genomföra uppgiften.
Jag väljer egna lösningar som jag provar och kan sedan med lite stöd genomföra uppgiften.
Jag väljer egna lösningar efter tidigare erfarenheter och kan sedan på ett välutvecklat sätt genomföra uppgiften.
Initiativförmåga
Jag behöver hjälp att komma igång med arbetet.
Jag försöker ta egna initiativ till arbete.
Jag tar egna initiativ till arbete och kommer med visst stöd igång.
Jag tar egna initiativ till arbete och kommer igång själv.
Utvärdering
Jag behöver träna på att berätta om mitt arbete.
Jag kan berätta något om mitt arbete.
Jag kan berätta om vad som gått bra eller mindre bra i mitt arbete.
Jag kan berätta om mitt arbete och koppla min insats till resultatet.
Instruktioner
Jag arbetar efter en muntlig instruktion i taget.
Jag arbetar till största delen efter muntlig instruktion i i två steg.
Jag arbetar efter både muntliga och skriftliga instruktioner tillsammans med lärare.
Jag arbetar efter muntliga instruktioner i flera steg och klarar att läsa och följa en skriftlig instruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: