Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht 2016 Smaragdögat

Skapad 2016-08-10 13:04 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Nyckelord

 • Gemenskap
 • Samarbeta
 • Trygghet
 • Hänsyn
 • Lika/olika
 • Känslor

Planerade insatser

 • ”Min plats” - barnen har med sig bilder från sommaren på en plats de tycker om. Dessa kommer vi arbeta med på olika sätt i våra grupper under hösten. Vi tänker att genom att synliggöra allas platser och visa på att alla platser är spännande kan vi visa på allas lika värde.
 • Nya möten - Första tiden på förskolan kännetecknas till stor del av nya möten; med pedagoger, med kompisar, med rummen, materialet osv. Ett stort fokus kommer därför ligga på att göra dessa möten bra och meningsfulla, och att vi alla lär oss respektera varandra och vår miljö.
 • Värdegrunden - Vi ska satsa på bra temalådor med barnlitteratur som på olika sätt behandlar värdegrunden. Vi läser dessa efter maten efter olika teman, och fokuserar lite mer på dem under veckans grupper.
 • Gemenskap/samarbete - Under hösten kommer vi fokusera mycket på att skapa en gruppkänsla och gemenskap. Detta kommer vi göra genom att använda oss av skapande, drama, rörelseövningar mm.
 • Valtavlan - Vi kommer lägga stor vikt vid att introducera valtavlan för alla våra nya barn. Barnen tränar på detta vid våra stormöten och när de väljer rum/ aktivitet vid vår valtavla. Genom valtavlan får barnen lära sig allas lika värde eftersom alla barn har lika stor rätt att göra sitt eget val. 
 • Tumtavla/regler: Under fokusområdet arbetar vi mycket med våra gemensamma regler. Vi ska uppdatera vår tumtavla; tavlan med våra gemensamma regler. Tillsammans med barnen kommer vi även jobba mycket med vårt förhållningssätt gentemot varandra och hur vi är bra kompisar.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: