Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusarbete i en 7:a

Skapad 2016-08-10 13:49 i Apelskolan Falkenberg
Vi kommer under ca 6 veckor arbeta med ljus och allt som innefattas där.
Grundskola 7 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla förmågan att:

* genomföra undersökningar

* kommunicera, granska och ta ställning

* förklara fysikaliska begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Vi kommer även att att arbeta med ögats olika delar och hur det fungerar.

 

Arbetsformer:

* Laborationer

* Filmvisning

* Grupparbeten

* Enskilt arbete

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och föra enkla underbyggda resonemang

genomföra undersökningar utifrån givna planeringar

 göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

* föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus  och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Fy  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Fy  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: