Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering 1 ht 2016 åk 8

Skapad 2016-08-10 15:35 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
I detta område arbetar vi med grundläggande matematik, såsom räknesätten, uppställningar och taluppfattning.

Innehåll

Nedanför finns två veckoplaneringar som du ska följa. Den översta är för 8A och den undre är för 8B.

Matematikplanering 1 åk 8A ht 2016

Följ veckoplaneringen och titta på Youtube klippen inför varje lektion. Klippen hittar du i Classrom Matematik åk 8.

 

Inför matematikprovet kan du repetera genom att öva på sidorna 84-87 samt 284-285.

 

Du bedöms på ditt deltagande i paruppgifterna, problemlösningslektioner samt på provet.

 

 

 

Måndag 8A (60 min)

Tisdag 8A

(40 min)

Fredag 8A

(60 min)

33

LOV

 

Mentorsdag

34

Repetitionskurs

Häfte

Repetitionskurs

Häfte

Repetitionskurs

Häfte

35

Test repetition

Problemlösning mönster och talföljder

 

3 uppgifter som löses i grupp och sedan diskuteras i helklass.

Vårt talsystem och avrundning

 

Youtube + paruppgift

 

1011, 1012, 1014, 1016, 1018a, 1019b, 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1032,

Vårt talsystem och avrundning

 

Youtube + paruppgift

 

1033a,1034, 1035ab, 1036, 1038, 1039ab, 1041, 1042, 1045, 1046

36

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår med din lärare.

Ifall spår 2 väljs måste  ett youtubeklipp om primtal ses innan räkning påbörjas.

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår med din lärare.

Ifall spår 2 väljs måste  ett youtubeklipp om primtal ses innan räkning påbörjas.

Gruppledtrådar

 

Matematikmemory som löses i grupper om 4 elever.

37

Räknesätten

 

Youtube + paruppgift

 

1076a, 1077ab, 1078ab, 1079bc, 1080, ab, 1081ab, 1082bc, 1083,1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1095,1097, 1100, 1102.

 

Räknesätten

 

Youtube + paruppgift

 

1076a, 1077ab, 1078ab, 1079bc, 1080, ab, 1081ab, 1082bc, 1083,1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1095,1097, 1100, 1102.

 

Multiplikation med små tal

 

Youtube + paruppgift

 

1104,1106,1107, 1109, 1110,1112, 1114ab, 1115ab, 1116bc, 1117, 1119, 1121, 1126ab, 1127ab, 1128, 1130, 1131

 

 

38

Division med små tal

 

Youtube + paruppgift

 

1134, 1135, 1137, 1138, 1141, 1142, 1144, 1146ab, 1147ab, 1148

1151, 1152, 1155

Spel med prioriteringsregler

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår.

 

39

Prov kapitel 1

Problemlösning

Göra om provet i par

Få resultat på första provet

 

Matematikplanering 1 åk 8B ht 2016

Följ veckoplaneringen och titta på Youtube klippen inför varje lektion. Klippen hittar du i Classrom Matematik åk 8.

 

Inför matematikprovet kan du repetera genom att öva på sidorna 84-87 samt 284-285.

 

Du bedöms på ditt deltagande i paruppgifterna, problemlösningslektioner samt på provet.

 

 

 

Tisdag 8B

(60 min)

Onsdag 8B

(40 min)

 

Fredag 8B

(60 min)

33

LOV

LOV

Mentorsdag

34

Repetitionskurs

Häfte

Repetitionskurs

Häfte

Repetitionskurs

Häfte

35

Test repetition

Problemlösning mönster och talföljder

 

3 uppgifter som löses i grupp och sedan diskuteras i helklass.

Vårt talsystem och avrundning

 

Youtube + paruppgift

 

1011, 1012, 1014, 1016, 1018a, 1019b, 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1032,

Vårt talsystem och avrundning

 

Youtube + paruppgift

 

1033a,1034, 1035ab, 1036, 1038, 1039ab, 1041, 1042, 1045, 1046

36

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår med din lärare.

Ifall spår 2 väljs måste  ett youtubeklipp om primtal ses innan räkning påbörjas.

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår med din lärare.

Ifall spår 2 väljs måste  ett youtubeklipp om primtal ses innan räkning påbörjas.

Gruppledtrådar

 

Matematikmemory som löses i grupper om 4 elever.

37

Räknesätten

 

Youtube + paruppgift

 

1076a, 1077ab, 1078ab, 1079bc, 1080, ab, 1081ab, 1082bc, 1083,1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1095,1097, 1100, 1102.

 

Räknesätten

 

Youtube + paruppgift

 

1076a, 1077ab, 1078ab, 1079bc, 1080, ab, 1081ab, 1082bc, 1083,1084, 1086, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1095,1097, 1100, 1102.

 

Multiplikation med små tal

 

Youtube + paruppgift

 

1104,1106,1107, 1109, 1110,1112, 1114ab, 1115ab, 1116bc, 1117, 1119, 1121, 1126ab, 1127ab, 1128, 1130, 1131

 

 

38

Division med små tal

 

Youtube + paruppgift

 

1134, 1135, 1137, 1138, 1141, 1142, 1144, 1146ab, 1147ab, 1148

1151, 1152, 1155

Spel med prioriteringsregler

Diagnos + spår 1 eller 2

 

Rätta din diagnos och diskutera resultat samt  val av spår.

 

39

Prov kapitel 1

Problemlösning

Göra om provet i par

Få resultat på första provet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikmatris åk 7-9

Betyg F
-->
Betyg E
-->
Betyg C
-->
Betyg A
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har ingen egen idé för att lösa problemet.
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du påbörjar slutsats utan matematisk förklaring (formulerar slutsats utan att visa var den kommer ifrån)
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har god förståelse och början till matematisk slutsats (formulerar slutsats som delvis bygger på matematiskt resonemang).
Du har god förståelse och formulerar slutsats med matematiskt bärande förklaring. Du kan lösa problem och kan välja en väl fungerande metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet.
Du kan lösa problem i olika situationer genom att välja goda strategier och en väl fungerande metod. Du för välutvecklade resonemang om tillvägagånssätt och svarets rimlighet. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du saknar kunskaper om majoriteten av de matematiska begreppen.
Du har vissa kunskaper om matematiska begrepp. Ditt matematiska språk är inte acceptabelt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och du kan använda dem i välkända sammanhang.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och relationer mellan begrepp.
Du kan med ett väl utvecklat matematiskt språk förklara olika begrepp och relationer till andra begrepp.
Du har ett komplett och väl utvecklat matematiskt språk. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och för välutvecklade resonemang kring relationer till andra begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan inte lösa enkla rutinuppgifter.
Du kan med hjälp, hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
DU hitta flera metoder som gör att du kan lösa problemet.
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Du väljer ut den metod som passar bäst till problemet. DU kan ge flera exempel eller flera olika representationer, t.ex. diagram, bilder, ord mm)
Du väljer en väl fungerande metod (du väljer ut den metod som passar bäst och du kan motivera ditt val).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du för inget resonemang kring metod eller rimlighet.
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan beskriva din metod och resonera kring någon för- eller nackdel med metoden.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Du kan jämföra någon för- eller nackdel mellan olika metoder
Du kan jämföra olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du lyssnar endast vid matematiska aktiviteter.
Du redogör endast för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bidrar med egna idéer och förklaringar
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas eller breddas. Du kan på ett effektivt sätt förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen fördjupas och breddas, (visar hög kvalitet i argumentation och resonemang). Ditt tillvägagånssätt är effektivt och ändamålsenligt gällande matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: