Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans uppstart HT-16

Skapad 2016-08-10 16:15 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Vårt planerade arbete med normer och värden för att få en trygg barngrupp.
Förskola

Vårt planerade arbete med normer och värden för att få en trygg barngrupp.

Innehåll

MÅL

 • Att barnen blir trygga med sig själva, kamraterna, pedagogerna och med det material och den inne- och miljö de dagligen vistas i.
 • Att barnen får en förståelse för att ansvara för sina egna handlingar i samspelet med sina vänner och pedagoger.
 • Att barnen får strategier för hur de kan förhålla sig i olika situationer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

AKTIVITETER

 • Introducera lokalerna, gården och allt material för barnen.
 • Vi ser och bekräftar varje barn dagligen för att stärka deras självkänsla, självförtroende och välbefinnande. (För den barnet är och det barnet gör)
 • På samlingarna stärker vi gruppens samhörighet genom att gruppstärkande aktiviteter.
 • I varje aktivitet är pedagogerna närvarande och tillgängliga för att vägleda barnen.

DOKUMENTATION

 • Fotografera de olika aktiviteterna och tillsammans med barnen reflektera över deras upplevelser.
 • Pedagogerna följer upp och utvärderar arbetets fortskridande för att på så sätt kunna vidareutveckla det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: