👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering friluftsliv år 7-9

Skapad 2016-08-10 18:50 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Ni kommer genom denna uppgift att beröra flera moment som har med friluftsliv att göra, såsom t ex hur man väljer lägerplats, allemansrätten, matlagning, lämplig utrustning och klädsel. Er uppgift är att planera en dagsvandring i Kungsbacka.

Innehåll

Uppgiftens upplägg:

Ni ska planera en vandring under en dag i Kungsbacka. Start är Kollaskolan och mål är Forsslingan - exakta koordinater kommer att anges när det närmar sig. Uppgiften kommer att bestå av en praktisk del i grupp (vandring/packning/matlagning på stormkök) och en teoretisk del där du skall svara enskilt kring ett antal frågor om friluftsliv. Detta kommer att ske i klassrummet i provform.

Planera och skriv ner er vandring utifrån följande mall:

Mall:

Deltagare (titta på google maps):

Färdrutt:

Rastplatser:

Årstid/förväntat väder:

Matlista: Korv med bröd från bamba: Ni skall ha med egen dryck.(ev förstärkt matsäck om man vill)

Packning:

Arbetsfördelning:

Vad skall ni tänka på när ni lagar mat på Trangiaköket? 

Vad är viktigt att ha med sig om något oförutsett händer?

     Vad kan hända?

På vilket sätt kommer ni att komma i kontakt med allemansrätten?

     Rättigheter/skyldigheter?

 Tänk på mottot: Torr, mätt och varm!

Ni kan hitta massor av tips på följande sidor:

www.vandringsleder.nu

www.skaneleden.se

www.visitostergotland.se

www.utinaturen.fi

http://naturvardsverket.se/allemansratten/

 

 OBS! Kom ihåg att uppge vilka källor ni använder.

Det här ska du kunna:

Välja och motivera en lämplig plats för vindskydd/tält och eldstad.(enskilt teori)

Förklara hur man gör upp eld, hur du kan hålla elden levande och naturligtvis hur du tänker släcka elden sedan. (enskilt teori)

Klä dig lämpligt efter väder och aktivitet. (Praktisk del)

Känna till allemansrättens rättigheter och skyldigheter. (Praktisk och teoretisk del)

Första hjälpen (ABC) samt hur man agerar i en nödsituation.

 

Det här kommer vi bedöma:

Du kommer att bedömas efter hur väl du genomfört den här uppgiften, hur du förhåller dig till allemansrätten, anpassar din klädsel till olika friluftsaktiviteter samt dina kunskaper i första hjälpen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Allemansrätt
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du kan genomföra friluftsaktiviteter med viss hänsyn till väder, allemansrätten och naturen.
Du kan genomföra friluftsaktiviteter med relativt god hänsyn till väder, allemansrätten och naturen.
Du kan genomföra friluftsaktiviteter med god hänsyn till väder, allemansrätten och naturen.
Risker
Du kan ge enkla beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra dig utomhus.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra dig utomhus.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra dig utomhus.
Planering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du anpassar till viss del sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området
Du anpassar relativt väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området
Du anpassar väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.