Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikens värld HT-16

Skapad 2016-08-10 18:55 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Teknik Fysik

Vädret är ett evigt samtalsämne men varför har vi det väder vi har? Kommer energin på jorden att räcka till kommande generationer? Det här är ju alldeles för tungt för mig. kan jag inte göra det på ett lättare sätt? Hur fungerar egentligen en elektrisk motor!

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om väder och vind, energikällor, enkla maskiner och fördjupa dina kunskaper om elektricitet.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Innehåll

Väder: Fy Spektrum s. 103, 106-107, 115-125, Fy Spektrum Light s. 70, 72-73, 77-85

Meteorologi, SMHI, väderleksprognos, atmosfär, temperatur - termometer - grader Celsius - Kelvin, , absoluta nollpunkten, lufttryck - barometer - hPa - isobar, luftfuktighet - hygrometer - %, vindriktning, nederbörd, molntyper, väderkarta, ozon, uv-index, växthuseffekt - växthusgaser, varmfront, kallfront, sjöbris, landbris, vindavkylning, åska 

 Energikällor:

Fy Spektrum s. 304-322, Fy Spektrum Light s. 203-214

Energi, energiprincipen, energiformer, elektrisk energi, mekanisk energi, lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, kärnenergi, strålningsenergi, kemisk energi, effekt, verkningsgrad, förnybara energikällor, vattenkraft, vindkraft, solenergi, biobränsle, jord-, berg- och luftvärme, icke förnybara energikällor, fossila bränslen, kärnkraft, halveringstid, radioaktivt avfall, växthuseffekt

Enkla maskiner:

Fy Spektrum s. 252-259, Fy Spektrum Light s. 169-173

Teknik Direkt s. 25-36

Hävstång, Lutande plan, Mekanikens gyllene regel, Lägesenergi, Rörelseenergi,

Ellära 2:

Fy Spektrum s. 218-245, 261-264, Fy Spektrum Light s. 149-163, 174-176  

Effekt, Spänning, Ström, Resistans, Ohms lag, Magnetfält, Elektromagnet, Elektrisk motor, Generator, Likström, Växelström, Transformator, Effektlagen, Kortslutning

Enheter: Ampere (A), Volt (V), Joule (J), Watt (W)

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Genomförande

Väder: Du arbetar i en mindre grupp. Ni kommer överens om vilka väderlekskartor och länkar ni ska använda. Ni ska för det första arbeta med begreppen ovan men  också lära er att tolka olika väderlekskartor.

Energikällor: Du börjar med att ha en genomgång av viktiga begrepp som hör till energiområdet. Därefter ska du självständigt skaffa dig kunskaper om vatten-,  sol- och vindkraft, biobränslen samt fossila energikällor och kärnkraft. Du ska också delta i en laboration om energiomvandlingar.

Enkla maskiner: Du ska enskilt göra en PP-presentation samt delta i laborationer.

 

Ellära 2: Du kommer att ha genomgångar, övningar och laborationer.

Redovisning

Väder: Gruppen får en väderlekskarta och utifrån den ska ni beskriva och förklara det rådande vädret.

Energikällor: Vid ett avslutande skriftligt prov ska du ta ställning och motivera ditt ställningstagande kring en energifråga.

Enkla maskiner: PP-presentationen är din redovisning.

Ellära 2: Du redovisar dina kunskaper vid inlämningsuppgifter, skriftliga och laborativa uppgifter. 

Elevinflytande

Din grupp väljer självständigt vilka väderlekskartor ni ska arbeta med. Du väljer själv vilka energikällor du vill lägga störst vikt vid och utformar din PP-presentation självständigt. 

Matriser

Fy Tk
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att beskriva och förklara
Eleven har grundläggande kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Ex. Du kan utifrån givna värden beräkna resistansen i en elektrisk krets.
Eleven har goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Ex. Du kan utifrån givna värden beräkna effekten i en elektrisk krets.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara dessa med god användning av fysikens begrepp. Ex.Du kan utifrån givna värden beräkna energiåtgång i en elektrisk krets.
Fysik
Förmågan att diskutera och ta ställning
Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp. (Se info.)
Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. (Se info.)
Eleven kan använda information på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp. (Se info.)
Fysik
Förmågan att planera och undersöka
Eleven kan (vid laborationer) jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser.
Eleven kan (vid laborationer) jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser.
Eleven kan (vid laborationer) jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser.
Teknik
Förmågan att analysera olika tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar. Ex. Du kan enkelt förklara hur en elektrisk motor är byggd och fungerar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar. Ex. Du kan utvecklat förklara hur en elmotor är byggd och fungerar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar. Ex. Du kan välutvecklat förklara hur en elmotor är byggd och fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: