Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i svenska HT 2016 "OS - Generation Pep"

Skapad 2016-08-10 19:26 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Planering för ämnet svenska under temat En sund själ i en sund kropp.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vet du var OS hölls för första gången? Det vet du kanske… Det var i Grekland. För länge sedan i Grekland så trodde man på ett helt gäng gudar, som bodde på berget Olympos och kallades olympier. Lite som när svenskarna trodde på Asagudarna. Dessa gudar var mäktiga, och de lade sig ofta i vad människorna gjorde. Det finns många berättelser om dessa gudar, som med tiden blivit mytologiska. Det finns alltså en massa myter om dem. I detta tema kommer du att få stifta bekantskap med en del av dessa myter. Du kommer att få öva på att skriva om det du läst eller hört. Du kommer också att få skriva om något som har med OS att göra.

Innehåll

 • Innehåll och arbetssätt

Inom temat kommer vi att läsa och tolka texter, samt öva på att urskilja texters budskap, tema och motiv. Vi kommer att jobba med skönlitteratur (lyrik, dramatik, sagor och myter)  från Sverige, Norden och övriga världen. Vi kommer att skriva olika sorters texter, till exempel faktatexter, efter att vi sökt information bland annat i böcker och på internet. I samband med det ska vi öva på att citera och göra källhänvisningar, samt pröva källors tillförlitlighet.

Förmågor att utveckla

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 
Bedömning
Det som ska bedömas är olika texter som du ska skriva: sammanfattningar och referat, samt en faktatext. Du skriva en källkritisk text som ska bedömas. Du kommer också bli bedömd på hur du, genom att svara på frågor, tolkar de texter du läser. 

Uppgifter

 • Referat

 • Faktatext

 • Att skriva referat

 • Grekisk mytologi 3

 • Referat

 • Referat

 • Referat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris i svenska "OS - generation pep"

F
E
C
A
Läsa
 • Sv  E 9
Läsa med flyt på ett i huvudsak fungerande sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med gott flyt på ett ändamålsenligt sätt. 

Välja lässtrategi utifrån text.
Läsa med mycket gott flyt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Välja lässtrategi utifrån text.
Sammanfatta
 • Sv  E 9
Gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då grundläggande läsförståelse
Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då god läsförståelse
Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid, orsak och andra texter. 

 Visar då mycket god läsförståelse
Tolka
 • Sv  E 9
Tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna.
Tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Formulera sig i skrift
 • Sv  E 9
Skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning. I huvudsak fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning. Relativt väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Skriva texter med god språklig variation, enkel textbindning. Väl fungerande anpassning till texttyp, norm och struktur
Sammanställa information
 • Sv  E 9
Använder ett avgränsat urval av källor För enkla och till viss del underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Använder ett relativt varierat urval av källor För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Använder ett varierat urval av källor För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om deras trovärdighet
Sammanställa information
 • Sv  E 9
Enkla beskrivningar, Enkelt ämnesrelaterat språk I huvudsak fungerande struktur.
Utvecklade beskrivningar 
Utvecklat ämnesrealterat språk Relativ väl fungerande struktur
Välutvecklade och nyanserade beskrivningar, Välutvecklat ämnesrelaterat språk Väl fungerande struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: