Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2016-08-10 20:52 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Fysik Matematik
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tid. Vi kommer att träna på att använda både klocka och almanacka.

Innehåll

Mål med arbetet

När vi är klara med detta arbete ska du:

 • kunna använda enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • kunna läsa och skriva datum på olika sätt
 • kunna avläsa olika klockor och skriva klockslag med siffror
 • kunna avläsa almanacka
 • kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
 • kunna läsa av en tidtabell
 • kunna begreppen år, minut, skottår, sekund, månad, datum, vecka, tidsskillnad, dygn, tidtabell och timme.
 • förstå varför vi har dag och natt
 • förstå varför vi har årstider

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta praktiskt i klassrummet och utanför det. Vi kommer att arbeta med både Formula 5 och med Matteborgen 4B i kapitlen som handlar om tid. Vi kommer också att ha en del övningsuppgifter på lösblad och i Classroom. 

Du kommer att få visa vad du kan genom att göra ett test där vi ser vad du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6

Matriser

Fy Ma
Tid

Behöver träna mer
Klarar uppgiften
Klarar uppgiften med god marginal
Jag vet hur många månader det går på ett år och jag kan räkna upp dem i ordning.
Jag kan numret på alla månaderna.
Jag vet hur många dygn det går på en vecka.
Jag vet hur många dygn det går på ett år.
Jag vet vad ett skottår är.
Jag förstår varför vi har de årstiderna vi har i Sverige.
Jag vet ungefär hur många veckor det går på ett år.
Jag vet hur många timmar det går på ett dygn.
Jag förstår varför vi har dag och natt när vi har det, och varför dagarna är längre på sommaren och kortare på vintern.
Jag vet vad förkortningarna s, min och h betyder.
Jag vet hur många minuter det går på en timme.
Jag vet hur många sekunder det går på en minut.
Jag kan räkna ut hur många sekunder det går på t.ex. 4 minuter.
Jag kan säga vad klockan är genom att titta på en analog klocka.
Jag kan skriva vad klockan är genom att titta på en analog klocka.
Jag kan säga vad klockan är genom att titta på en digital klocka.
Jag kan räkna ut hur lång tid det tar att ta bussen om den t.ex. går 8.15 och är framme 17.00.
Jag kan räkna ut hur många timmar det går på t.ex. 31 dygn.
Jag kan skriva dagens datum på tre olika sätt.
Jag kan läsa av en tidtabell.
Jag kan läsa av en almanacka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: