Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och vänskap tillsammans med Barbafamiljen!

Skapad 2016-08-11 08:53 i Rinkaby förskola Örebro
Solrosen barn födda 2012
Förskola

Under vårterminen var barnen väldigt intresserade av Barbapap. Samtidigt arbetade vi med Tema: Kamratskap. Detta vill vi fortsätta med och knyta samman dessa. Vi ser även detta som ett sätt att få gruppen att hitta tillbaka till varandra efter ett långt sommaruppehåll.

Vi kommer även att lägga fokus på arbetet med språk - och matematikutveckling.

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
    - Vad gör barnen ?

September 2016

Det har varit ett långt sommar uppehåll för alla barnen och oss. i slutet på vårterminen var de flesta barn intresserade av Barbafamiljen. Vi läste mycket om familjen och det gav upphov till många samtal.

 

2. Syfte
   -Varför ska  vi jobba med det här?

Vi vill utforska gruppen och individens olika styrkor, Olikheter och likheter. vi vill utveckla hjälpsamhet,  sammarbeta, vänlighet mellan barnen. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?

September 2016

Vi pedagoger har valt att utgå från Barbapapa böckerna eftersom barnen tycker mycket om dem. Vi ser många möjligheter att utifrån dessa arbeta med normkritik, matematik, språk, teknik, miljö, skapande etc. 

Vi pedagoger sätter ramarna för olika aktiviteter och startar upp projektet.


   - Material?  

 Böcker, Stödtecken, Sandlera, Stenar, färg.
   - Metoder?

Vi utgår från böcker som barnen är väldigt intresserade av. 

 • Skapande
 • samtal
 • sång och musik
 • stödtecken

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

 

Typ av aktivitet: Skapande

 

Vad gjorde vi?

Målade stenar

Varför gjorde vi det ?

Barnen hade reflekterat över Barba-familjens former och upptäckt att stenar  också har olika former. En pedagog hade sett att man gjort trädgårdsinstallationer med barbafigurer som målats på stenar och visade bilden för barnen varvid de blev inspirerade att göra något liknande. 

Hur gjorde vi?

Vi presenterade materialet (stenar och färg) för barnen.

Varje barn fick välja sten och vilken barbafigur de ville måla och färg därefter.

Vad behövde vi?

Stenar och färg, penslar förkläden.

När gjorde vi det?

Slutet på September början av Oktober 2016.

Hur gick det?

Samtliga barn som deltog gick in i arbetet med stor lust och intresse och samtalade med varandra om färger, vilken figur man valt och var  de skulle placeras när de blev klara...

 

Vad gjorde vi?

Vi gjorde "sykort"

Varför gjorde vi det?

Barnen satt och resonerade kring  SYJUNTA under lunchen. Ett av barnen uttryckte att hen också ville

ha syjunta varvid pedagogen frågade om barnen som deltog i samtalet ville ha syjunta och de sa samstämmigt ja. Barnen vid bordet intill hade lyssnat på konversationen och uttryckte samma önskan till den pedagog som sat hos dem....

Vad behövde  vi?

Garn, nål, tråd, kartong, och kritor.

Hur gjorde vi?

Barnen valde vilken Barbafigur de ville sy. Pedagogen ritade upp figuren på karttong och stack hål för nålen i siluetten. Barnen sydde runt figuren , färglade densamma och målade detaljer och satte upp verket på väggen.

När gjorde vi det?

Från V 39 då det passar; efter vilan eller under förmiddagarna då barnen vill ha "SYJUNTA".

Hur gick det?

Det blev en populär aktivitet och det föll sig naturligt att samtala om begrepp som "varannan",

"nålens öga", "trä nålen"  om hur vass nålen är MM.

 

 

 

Oktober 2016

Barnen har fortsatt stort intresse för Barbabafamiljen. De tar med böcker och spel hemifrån som får använda här på förskolan.

De hittar stenar ute som vi målat ögon på. Bygger hem till dem sanden mm.

Kring Play-do degen skapas det gärna Barbapapas i olika former.

Barnen har även skapat egna barbafigurer tex, Barba Rainbow dash.

VI kommer att introdusera varje enskild barbafigur och fördjupa oss kring dess förmågor och egenskaper.

 

 

November 2016

Barbazoo är nu hos oss. Vi har fokuserat på djur och natur utifrån barnens förslag och intressen.

 • hundar
 • bockarna bruse
 • rita lejon eller andra djur
 • katter
 • hästar- mata
 • papegojor-måla
 • jobba med krokodiler

 • sånger om djur, skriva upp/rita

 • favoritdjur: berätta

 • bjuda hit våra gosedjur

 • gympa med djur tema

   

Under november månad genomförde vi de flesta aktiviteter som barnen föreslagit. Vi gick på utflykt och matade hästar. Barnen fick då fundera på vad vi kunde ge hästarna och vi intervjuade hästägaren. Vi tittade på hästarna hur de såg ut och lyssnade på när de åt. Vi har tillverkat egen fågelmat och observerar vilka fåglar som kommer till oss. Här får vi också in vårat arbete med Grön Flagg. Vi har sjungit sånger och haft gympa med djur tema. I slutet på november hade vi Gosedjurs fest då alla fick ta med ett gosedjur hemifrån. På festen ritade de av sina djur, dansade, åt djurformade kakor. 

 

 

 December 2016

Barbafin gjorde entré och tyckte vi skulle göra julfint på våran avdelning.

 

Barnens förslag på hur vi skulle göra julfint:

 • Julgran

 • pynt

 • pepparkakshus

 •  Baka pepparkakor och dricka glögg med familjerna och eld

 • Adventsljusstakar och stjärnor
 • Fler solrosblommor
 • Ballonger i fönstren
 • Juldisco
 • Plocka mossa och kottar

Vi genomförde punkterna ovan

Dessutom tog vi fram  nya utklädningskäder och asseoarer.

Vi har också pratat mycket om  Vad är Fint?

Man kan göra FINT runt omkring sig, man kan göra sig FINARE genom att tex klä ut sig.

Det FINASTE är att vara en bra kamrat!

 

2017

Januari

Nu är Barbalala här!  Under samlingen frågade vi:

Hur gör man musik?

Vet ni några instrument?

Svar:

Trumma

Maraccas

Trumpet

Piano

Fiol

Flöjt

Elgitarr

Xylofon

Dragspel

 

Vi har gjort en förteckning över vilka sånger vi kan.

Under en samling hade vi trumskola med Mattias " köttbullar med lingonsylt", " korv med senap".

Vi har också provat att spela kazoo vilket de fixade väldigt bra! 

Vi har haft danslekar. Tittat på olika dansformer på storbildsskärm och sen provat själva(Balett, street dance, flamenco, riverdance. Lyssnat på folkmusik från olika länder.

Anlyserat olika musikstycken och lyssnat efter olika instrument och känslouttryck.

 

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

 

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

 

Februari

Barbastark har anlänt.

Vi har pratat med barnen om:

Vad är stark?

När behöver man vara stark?

Hur blir man stark?

Är stark bara att ha muskler?

Om man inte är tillräckligt star vad gör man då?

Utifrån barnens tankar har vi provat olika aktiviteter:

* Lyft vikter

* haft dragkampo

* Spikat

* Lyssnat till starka ljud och dofter . Sjungit och spelat starkt.

* pratat om motsatser (stark-svag)

* Stark, starkare, starkast

* mentalstyrka, våga säga ifrån.

Tillsammans med barnen har vi reflekterat kring begreppet stark i många vardags situationer, Tex hur bygger man starkt så det håller, olika material, individuell/mental styrka, gruppens styrka

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

MARS

Barbabok 

Vi har författat en saga tillsammans och barnen har illustrerar bilder till.

Barnen ritar egna sagor i små böcker och vi hjälper till att skriva eller visar hur man skriver så skriver de själva.

Var och en har ett "berättelsehäfte" där vi i personalen  skriver ner en berättelse som barnet vill berätta. 

Alla barnen besöker bokbilen och lånar sig en bok.

 Här står vi och väntar på bokbilen........som inte kom.

Då ordnade vi ett eget bibliotek i ett av våra rum med förskolans egna böcker.

 

 

April 

Barbaskön:  på samling fockuserar vi kring begreppet "SKÖN" 

Vi vill väcka tankar och vrida och vända på begreppen "skön" / "skönt" / " skönhet".

Vi vill erbjuda mycket skapande aktivitet med färger, lera, papier mach'er, taktila färger.

Avslappning, massage mm.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: