Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 9

Skapad 2016-08-11 09:21 i Österslättsskolan Karlshamn
Kapitel 1 i Z-boken.
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretisering

Du ska kunna:

 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka små tal och stora tal i potensform och grundpotensform
 • utföra beräkningar med tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • arbeta med problemlösning, där du får diskutera olika strategier
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om aktuella begrepp

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11.

Vi avslutar området med tester.

Bedömning

 Bedömningen sker fortlöpande under arbetets gång och vid tester.

Matriser

Ma
Matematik taluppfattning och probemlösning åk 9

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Tolka och förstå problem
Påbörjad lösning saknas.
Lösning påbörjad som visar viss förståelse för problemet.
Lösning som visar på förståelse för problemet.
Korrekt lösning av hela problemet.
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på någon likhet eller skillnad mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Aritmetik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom aritmetik
Kan utföra enkla beräkningar inom aritmetik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom aritmetik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom aritmetik med mycket gott resultat

Kommunikationsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: