Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 del 1 ht

Skapad 2016-08-11 09:22 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Matematik

Förmågor

Insats
E
C
A
Formulera och lösa matematiska problem
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använde de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning.
Använda och analysera matematiska begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer.
Du använder matematiska begrepp när du löser uppgifter i delvis nya situationer.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser uppgifter i nya situationer.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbar resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du löst uppgiften och svara på varför du valt det tillvägagångssättet.
Du kan förklara hur du löst uppgiften och motivera varför du valt det tillvägagångssättet
Du förklarar hur du löst uppgiften och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på uppgiften.
Redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbar matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: