Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2016-08-11 09:40 i Sofiaskolan Västerås Stad
Temat handlar om kroppen och syftar till att öka elevens kunskaper om sin kropp och sig själv.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar och dess funktioner och stärka sin jaguppfattning.

Innehåll

Målet för tema kroppen

Vi arbetar med tema kroppen för att eleven ska få lära sig om sina kroppsdelar.

Det är bra för eleven att lära sig vilka ord, bilder och tecken som kan användas när eleven pratar om sin kropp och vill berätta om den för någon annan. Till exempel om eleven har ont någonstans.

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
 • MOT
  Syfte använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • VAA
  Syfte välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
 • VEU
  Syfte använda kunskaper om människa och natur,

Aktiviteter utifrån det centralt innehåll

Vi arbetar ämnesövergripande med våra 5 ämnesområden, Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning

Vi startar temat med Skoljoggen den 13 september 2016 i Bäckbyspåret. Vi avslutar temat på våren med en gemensam aktivitet med rörelseinslag.

Eleven ska få lära sig om sina olika kroppsdelar utifrån sin förmåga.

 • Vad de olika kroppsdelarna sitter
 • Vad de olika kroppsdelarna heter

 

När eleverna lär oss om kroppen och kroppsdelarna ska dom:

 • Läsa och titta i böcker om kroppen.
 • Titta på filmer om kroppen.
 • Sjunga och göra rörelselekar.
 • Rita av sig själva.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
 • MOT  1-9
  Rörelse Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • VAA  1-9
  Vardagsrutiner och vardagsmiljö Samband mellan mat och hälsa.
 • VEU  1-9
  Människa, djur och natur Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med, foton som läggs i elevens lärlogg, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma elevens utveckling med stöd av observationer och i samtal kollegor emellan.

Matriser

MOT VAA VEU KOM ES
Tema kroppen

När vi pratar om kroppen kan eleven:
Eleven deltar
Eleven kan
peka på några kroppsdelar.
kommunicerar om kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: