Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering avdelning Sköldpaddan

Skapad 2016-08-11 09:53 i Lillkyrka förskola Örebro
Årets projekt handlar om sagor, det är ett projekt som är gemensamt för hela förskolan. Under projektet sagor kan vi få in alla läroplansmål samtidigt som barnen kan styra projektet framåt
Förskola
Sagoprojekt kring Babblarna

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
    - Vad gör barnen ?

Barngruppen är i stort sätt den samma från förra terminen, då var barnen mycket intresserade av Babblarna. Vi tänker fortsätta att utveckla det vidare. Vi tänker även jobba med TAKK ( tecken som stöd ).

2. Syfte


   - Varför ska vi jobba med det här?

För att stimulera den språkliga och matematiska utvecklingen.    

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med? 

-Främja språkutveckling, matematisk utveckling.

- Trygghetsarbete.

- Normkritiskt förhållningssätt.

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?
   - Metoder?

Kommer att arbeta vidare med babblarfigurerna på olika sätt. Bild, musik, drama, teknik, natur, matematik. Som stöd för språkutvecklingen kommer vi att använda TAKK samt ett material med mungympa. 

Med TAKK kommer vi arbeta bl.a. med veckans ord. 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Vi har gjort rum i rummen. Skapat matematikhörn - siffror på väggarna, matematikburkar; en skapandehörna - målarrummet, pussel; en språkhörna - böcker, bokstäver på väggarna; en bygg och konstruktionshörna - duplo, klossar, bilar, tågbana; en hemvrå.

Babblarna är med vid olika samlingar samt utomhus.

I den mån vi kan, kommer vi försöka skapa små grupper vid fler tillfällen under dagen.

 

 Samling

Vi delade barnen i två grupper.

I grupp 1 berättade vi sagan om Gumman och Katten med olika språkljud.

Vi tränade därefter på lägesbegrepp. Avrundade med Kims lek.

Barnen var fokuserade, var med och gissade. Stort intresse till lägesbegrepp och "stor och liten". Det blev spring i benen. 

 

I grupp 2 övade på ljud och tungrörelser.

Några var intresserade. De övergick till rörelseövningar och en danslek. Därefter blev det Babba med lekparken. Då blev hela gruppen fokuserad.

 

Utveckling - Måste försöka anpassa samlingen efter grupp och situation.

 

2016.10.27

Vi har fokuserat mer på Babblarna på samlingar och vid spontana tillfällen. Barnen blir mer motiverade och engagerade. Vi använder oss av färdiga sagor samt fantasi och gör egna sagor. I alla sagor får vi med läroplansmålen. Sagor och fantasi berättelser använder vi både ute och inne.

Vi tänker utveckla sagoberättandet genom att barnen får vara med och utveckla berättelserna  med sina egna  ord och fantasier. Fånga berättelserna mer med film och ljudupptagning.

Vi strävar efter att dela barnen i olika grupper när vi går på utflykt, för att alla ska få synas och komma till tals - mer inflytande. 

 

2016.11.24

P.g.a. personalbrist har vi inte kommit iväg på några utflykter den senaste månaden.

Vi fortsätter med Babblarna och olika sagor. Barnen har varit delaktiga i berättandet av sagorna. Vi har inte gjort några filmer eller ljudupptagningar.

 Vi har också hittat en matematiksång med Babblarna.

Vi planerar att göra en flanosaga som blir en variant av Bockarna Bruse, med Babblarna och deras nya kompisar Giggi, Gagga, Goggo, Sissi, Sassa och Sosso.

2016.12.01

Vi passade på och gick på en liten utflykt där vi hittade massor med små jordhögar som var maskbajs. Vi lekte kom alla mina sköldpaddor. På hemvägen hittade vi hästhovsblad och vi tittade under bladen nere vid skaften där satt tussilagoknopparna klara för våren.

Vi lånade nya böcker så vi läser mycket just nu, barnen sitter gärna själva och läser eller läser med en kompis.

Mycket rollekar i olika konstellationer.

Nu planerar vi att hålla på med julpyssel med babblarna och julsånger.

 

2017-01-19

 

 

Grovplanering vårterminen 2017

Nu är det ny termin. Vi fortsätter med vårt projekt med Babblarna och utvecklar det. Barnen blir alltmer intresserade av att fantisera egna berättelser om Babblarfigurerna. Vi håller på att göra en gemensam vintertavla med Babblarna. Vi tänker prova att låta barnen få berätta egna sagor kring tavlan.

Det är tänkt att tisdag ska bli en planerad projektdag med skapande i fokus.

Vi fortsätter att ha tisdag som utflyktsdag och går iväg klockan 9.00. De barn som kommer senare får söka upp oss där vi är. Vi skriver en lapp på dörren och det går att nå oss på telefonen som vi har med oss.

Vi har som mål att utveckla naturkunskap och teknik. Vi kommer bland annat använda oss av boken "Russinhissen" samt " Leka och lära naturvetenskap och teknik ute". Vi kommer att fokusera våra aktiviteter efter årstiderna och vara noga med att fånga upp barnens intressen på utflykterna och spinna vidare på dem.

 Rörelse

småfolk och babblarna,

 

 

 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
    - Vad gör barnen ?

 2017.02.16

Barnen är fortfarande intresserade av Babblarna. De återberättar sagor som de får höra och fantiserar egna berättelser.

 

2. Syfte 

  - Varför ska vi jobba med det här?

 3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med? 

Vi utnyttjar Babblarna för att väcka barns intresse för de olika läroplansmålen. Fokus på språk, matematik, natur och teknik.

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?
   - Metoder?

Skapa och erbjuda olika material. Göra olika aktiviteter, både planerade och spontana, utomhus och inomhus.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Barnen utvecklar sitt intresse och har visat stort intresse samt engagemang för att återberätta och skapa egna sagor med olika rekvisita. Det leder till bland annat rollekar samt att lära sig lyssna på kompisar och prata inför varandra.

Vi har erbjudit olika experiment med vatten och is där barnen varit engagerade. Vi har ställt hypoteser och fört resonemang och analyser. Vid olika tillfällen har barnen återkopplat till experimenten.

Inom skapande har vi gjort ett "Babblarnas vinterland" där barnen har fått måla, rita, klistra med mera.

170223

ITK

Vi har vidareutvecklat arbetet med Ipaden. Från att söka information tillsammans med barnen, sett bilder och film på dem själva och annat, till att nu också få prova att själva ta bilder. Bobbo ville så gärna ha ett porträtt på sig själv och undrade om barnen kunde hjälpa till. Det blev en utmaning att se Bobbo på skärmen, hålla i Ipaden och samtidigt trycka på knappen. Vi skapade en It-hörna där alla barnens porträtt på Bobbo sattes upp.

Inom skapande och konstruktion har vi gjort en utställningsvägg där vi sätter upp barnens alster. Barnen har själva berättat vad de konstruerat. En tanke är att barnen själva kan få dokumentera sitt eget skapande genom att fotografera med Ipaden.

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: