Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skildringar av livet förr och nu och skönlitteratur från olika tider

Skapad 2016-08-11 09:59 i Testskola - fortbildning Östhammar
En planering som främst utgår från Astrid Lindgren och Elsa Beskows böcker. Vi arbetar med skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola.
Grundskola 1 – 2 Musik SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk

Du kommer att få läsa, höra och se filmer och böcker av Astrid Lindgren och Elsa Beskow. Med hjälp av böckerna och filmerna kommer du att få lära dig om hur man levde för 100 år sedan. Du kommer bland annat att få se hur husen såg ut, vad man åt och vilka lekar barnen lekte. Du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Det vi ska lära oss är hur livet förr och nu skildras i barnlitteratur, sånger och filmer. Vi ska också få höra när äldre människor berättar om sin uppväxt.
Vi ska också lära oss om barnboksförfattarna Astrid Lindgren och Elsa Beskow.
På musiken kommer vi att lära oss sånger som anknyter till både till vår vardag och högtider som tex skolavslutning och andra högtider.

Vi ska lära oss detta för att bli nyfikna på historia och hur vi genom att lyssna, se och läsa få en insikt i historien och hur den påverkar nutiden och framtiden. Vi ska också arbeta med detta område för att få läsa böcker från olika tider och sjunga och spela gamla traditionsbärande sånger. 

Hur ska vi lära oss detta?

 • I undervisningen kommer eleven att få lyssna till barnlitteratur som beskriver livet för 100 år sedan.
 • Få läsa texter, sjunga sånger och se filmer som beskriver hur det var förr.
 • I klassdiskussioner kommer eleverna att få göra jämförelser med hur livet var förr i en familj och i en skola och hur det kan se ut i framtiden.
 • Rita och skriva om skillnader mellan livet nu i familjen och skolan och för 100 år sedan.
 • Samtala och ställa frågor till äldre människor hur det var när de växte upp.
 • Göra studiebesök där eleverna konkret kan se äldre miljöer.
 • Gå på teaterföreställningen "Långt bort i skogen långt bort i tiden".

Vad som kommer att bedömas:

 • Elevens kunskap i hur man levde i familjen i början av 1900-talet
 • Elevens förmåga att se skillnader mellan skolan förr och nu.
 • Elevens kunskaper om Elsa Beskow och Astrid Lindgren som författare och några av deras verk
 • Elevens förmåga att känna igen och sjunga några av de mest kända barnvisorna av Alice Tegnér och några kända sånger med Astrid Lindgrens sagofigurer.

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal enskilt med lärare eller i grupp.
 • Genom att rita och skriva.
 • När vi sjunger tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: