Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i vardagen! Förskoleklass

Skapad 2016-08-11 10:20 i Testskola - fortbildning Östhammar
Matematik i förskoleklass, teori och praktik.
Grundskola F Matematik

Vi undersöker matematiken i praktiken och teorin. Vi tar hjälp av barnens tankar och reflektioner men även digitala verktyg, matematikbok, konkreta material samt vår närmiljö.

Innehåll

Mål med undervisningen

Eleverna ska utveckla intresse och förmågor inom matematiken. Därför ger vi eleverna möjlighet att lära sig :

 • att utveckla förståelse för matematik.
 • att använda ord och begrepp inom matematiken.
 • att utveckla sin taluppfattning.
 • hur matematiken används i vardagen.
 • att lösa problem och berätta hur de tänkt.
 • att reflektera och dra slutsatser.
 • att samarbeta med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Innehåll


 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, plus-minus, hälften-dubbelt.
 • Mönster.
 • Taluppfattning/symboler.
 • Räkneramsa 0-10, 10-0
 • Siffror och talets värde.
 • Läge, riktning
 • Grundläggande former, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Diagram.
 • Räknesätt : addition och subtraktion.
 • Tidsuppfattning.
 • Ansvar för mitt arbete.
 • Skapa arbetsro.
 • Socialt samspel.

Ta bort
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: