Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden - 1500 talet

Skapad 2016-08-11 10:25 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Du kommer att under några veckors tid bekanta dig med vad som hände efter Medeltiden. Nya uppfinningar, ny syn på hur världen såg ut, nya idéer om hur allting hängde ihop, nya religiösa tankar som skulle påverka människorna som levde i Europa väldigt mycket. Vad hände i Sverige efter Medeltiden? Du kommer att få lyssna på läraren när han berättar, du kommer att få läsa texter och svara på frågor. Du kommer att få läxa på vissa texter. Du kommer att få titta på filmer och anteckna. I slutet av arbetet kommer du att på något sätt redovisa dina kunskaper, troligen i form av ett test, muntligt eller skriftligt.
Grundskola 6 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Avsnitt 1

 

Matriser

Hi Re
Nya tiden - 1500 talet

Nya tiden

Ej godkänd
Godkänd
Väl godkänd
Mycket väl godkänd
Kunskap om personer och händelser.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Kunna likheter och skillnader mellan den Katolska och Protestantiska kyrkan.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Se samband, likheter och spår mellan/från nutidens Sverige och Sverige på 1500 talet.
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Kunna och förklara och använda ord och begrepp som hör till 1500 talets historia.
 • Hi  E 6
 • Hi  A 6
 • Hi  A 6
Kunna förklara hur olika viktiga händelser påverkade människorna på 1500 talet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: