Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt drömyrke

Skapad 2016-08-11 10:34 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap

Snart är det dags att välja gymnasieprogram. Vad skulle du vilja arbeta med när du kommer ut i arbetslivet? I det här arbetsområdet får du möjlighet att bekanta dig med olika ord och begrepp som har med arbetslivet att göra. Du får ta en närtitt på ett yrke som intresserar dig genom att intervjua någon i yrket samt informationssöka. Du redovisar vad du kommit fram till i form av en presentation för de andra eleverna i din grupp.

Innehåll

Mål för arbetet

I det här arbetsområdet får du möjlighet att:

 • söka information om samhället med hjälp av olika källor och sammanställa information som underlag för en presentation.
 • undersöka arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö, utbildningsvägar, yrkesval, några orsaker till individens val av yrke och löneskillnader.
 • lära dig nya samhällsvetenskapliga begrepp
 • förbereda och genomföra enkla muntlig och/ eller visuell redogörelse med fungerande struktur och tydligt innehåll.
 • leda ett samtal, formulera frågeställningar, lägga fram/ bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • anpassa ditt språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
 • öva dina språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Arbetsgång

Du får undersöka ett yrke som intresserar dig genom faktasökning och intervju av en person i yrket.. Ditt uppdrag är att redovisa ditt yrke i en presentation i helgrupp. Du väljer själv redovisningsform.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Samhällskunskap

 • undersöka hur olika strukturer i samhället är uppbyggda
 • använda centrala begrepp
 • analysera olika samhällsstrukturer genom att visa på samband och resonera

Svenska

 • resonera källkritiskt och använda dig av tillförlitliga källor/källmaterial.
 • citera ur/ från källor och göra källhänvisningar i form av referatmarkeringar.
 • kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar för att förtydliga, förstärka och levandegöra din presentations innehåll och budskap.
 • förmedla fakta, egna tankar och slutsatser till mottagaren på ett tydligt och strukturerat sätt.

 

Matriser

Sv Sh SvA
Mitt drömyrke

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Källhänvisning Citatanvändning
Du har inte använt dig av citat i dina texter.
Du har använt citat utan att ange källan i texten.
Du har använt citat i dina texter och tydligt angett källan
Referatmarkering
Du har inte referatmarkerat i dina texter.
Du har använt referatmarkering / -ar av enklare slag i dina texter.
Du har använt referatmarkering / -ar, både enklare och mer avancerade, i dina texter.
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet
Kombinera text, estetiska uttryck och medier.
Du använder endast text för att förmedla budskapet
Du kombinerar text, något estetiskt uttryck och/ eller medier så att de olika delarna samspelar tillfredsställande och förtydligar dina texters budskap.
Du kombinerar text, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar och förtydligar, förstärker samt levandegör dina texters budskap.
Du kombinerar text, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett effektivt och uttrycksfullt sätt för att förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Förmåga att förmedla fakta, egna tankar och slutsatser.
Din redovisning innehåller fakta men ingen egen reflektion
Din redovisning innehåller huvudsakligen fakta och lite egen reflektion.
Din redovisning har en god balans mellan fakta och egen reflektion.

Sv Sh SvA
Samhällskunskap

Förmåga att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer och använda sig av begrepp i sina beskrivningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklara vad i samhället som hänger ihop med arbetslivet
Du ger någon förklaring på vad som kan hänga ihop med arbetslivet. T.ex. - erfarenhet eller förmågor för ett visst yrke.
Du ger någon relevant förklaring, som bygger på fakta, på vad som hänger ihop med arbetslivet. T.ex. - utbildning för ett visst yrke.
Du ger flera relevanta förklaringar, som bygger på fakta, på vad som hänger ihop med arbetslivet. T.ex. - facket - kollektivavtal
Du ger flera relevanta förklaringar, som bygger på fakta, på vad som hänger ihop med arbetslivet. Dina förklaringar är fördelade på individ- och samhällsnivå. T.ex. - sjukdom - arbetslös - gå i pension - arbeta utomlands
Exempel som förtydligar sambandet mellan olika delar i samhället och arbetslivet
.
Du använder något exempel som förtydligar sambandet.
Du använder några exempel och eventuellt egna erfarenheter som förtydligar sambandet.
Du använder flera exempel och egna erfarenheter som förtydligar sambandet. Det finns en balans mellan detaljer och helhet.
Användandet av begrepp
Något begrepp nämns, med låg precision (allmänt hållna och på så sätt otydligt). T.ex. pengar, jobb
Något relevant begrepp nämns, med precision. T.ex. ekonomi/inkomst, yrke/arbetsplats.
Du använder några relevanta begrepp som ofta används i rätt sammanhang och med precision.
Du använder flera relevanta begrepp i rätt sammanhang och med precision.
Problematisering
Du problematiserar vid något tillfälle. T.ex. växlar perspektiv (å ena sidan, å andra sidan).
Du problematiserar vid flera tillfällen.

Sv Sh SvA
Muntlig framställning

Inte alls
Till viss del
Okej
Bra
Mycket bra
Ögonkontakt
Taltempo
Röststyrka
Anpassning till åhörarna
Gester och kroppsspråk
Förklarar ord/begrepp
Röd tråd i framställningen
Intresseväckande inledning
Avslutning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: