Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP kemi årskurs 5 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-11 11:12 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för kemi under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Kemi

Så här kommer vi att arbeta med kemi.

Innehåll

Kemi årskurs 5 läsåret 2016-2017

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom kemi.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i kemi

 • Kunna beskriva olika materiers uppbyggnad och egenskaper ex. form, ledningsförmåga, brännbarhet, löslighet, magnetisk och vad det används till
 • Få insikt i materialens kretslopp
 • Kunna visa och förklara vattnets och luftens egenskaper och kretslopp och koppla ihop detta med fotosyntesen och förbränning
 • Få en insikt i hur rening av luft och vatten kan gå till
 • Få en grundläggande kunskap kring pH-värde

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Planera och genomföra olika undersökningar och jämföra och utvärdera dina resultat ex. vad som händer när man ställer in matolja och vatten i frysen samt tydligt dokumentera dina arbeten och undersökningar
 • Systematiskt testa olika lösningar och blandningar utifrån givna frågeställningar ex. kan en potatis flyta i en viss sorts vätska eller vilken typ av sockerbit löser sig snabbast
 • Få en insikt i problemen med försurning
 • Känna till vad syror och baser är och kunna genomföra ett enkel test om det är sura eller basiska ämnen

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle i närmiljön
 • Föra diskussioner och reflektioner och göra ställningstagande kopplade till kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet och utifrån hållbar utveckling
 • Kunna och använda ord och begrepp i kemi ex. grundämne, densitet och kemisk reaktion
 • Självständigt kunna tolka och granska information (ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor)

Undervisningens innehåll

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: