👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering tema : Lär känna din stad ht 2016

Skapad 2016-08-11 12:54 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Under hösten kommer vi att arbeta med temat : Lär känna din stad, ett tema som syftar till att lära känna både sin närmiljö och runt omkring i vår stad.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Motorik

Vi kommer att arbeta med att lära känna vår stad och var vi bor i förhållande till centrum.

Vi kommer att lära oss om stadens historia, hur det såg ut förr och hur det ser ut fram till nu.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Vi kommer att arbeta med de olika förmågorna att :

 • skapa genom bild , musik och slöjd
 • söka information från olika källor både digitalt och på annat sätt
 • rörelseförmåga i olika sammanhang
 • undersöka närmiljön och välkända platser
 • utforska verkligheten i förhållande till bild och film

Lär känna din stad

Under hösten kommer vi att arbeta med att lära oss om Helsingborgs historia, vi kommer att göra studiebesök på olika platser i staden.

Vi lär oss om hur det såg ut förr i Helsingborg och fram tills hur det ser ut nu, vi jämför och diskuterar.

Vi dokumenterar vårt arbeta med text, bild och film.

Undervisningens innehåll

Vad kommer vi att arbeta med :

Es fotografering och filmande, bilder, sång och musik. Konst och arkitektur.

Ko bok och bildsamtal som stöd för en utställning. Informationssökning på olika sätt.

Mo lekar och danser.

Va närmiljö och platser som har betydelse för dig. Sverige och världen.

Vu avbildningar av verkligheten och förhållande mellan original och tex. bild, foto och film.

 

Hur kommer vi att arbeta:

Vi kommer att göra studiebesök på Kärnan, Rådhuset, Stadsteatern, Konserthuset, Ringstorp med Borgen, Gamlegård, Jacob Hansens hus, Mariakyrkan m.m.

Vi kommer att göra en rundvandring i Helsingborg tillsammans med Musen Malte, se bild till vänster. Han kommer att lära oss mycket om vår stad.

Vi kommer att arbeta med bild och text i små sekvenser från våra studiebesök och detta kommer sedan att resultera i en utställning som eleverna själv ska medverka i.

Vi kommer att dokumentera med Ipad och kamera och göra en "ministad" här i skolan med de byggnader och platser som vi besöker.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Es din förmåga att skapa genom bild, musik och slöjd.

Ko din förmåga att söka information och använda informationen för att berätta för andra.

Mo din förmåga att röra sig i lekar, danser.

Va din förmåga att utveckla kunskaper om närmiljön och Sverige.

Vu din förmåga att utforska din omgivning samt att använda dessa kunskaper i olika situationer.

Kunskapskrav (för år 9)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9