Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2016-08-11 13:25 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Musik Biologi Svenska som andraspråk
Har du gått vilse i skogen någon gång? Har du träffat något häftigt djur i skogen? Hör du några konstiga ljud där?

Innehåll

Mål enligt LGR11

Du ska utveckla din förmåga att:

 • samtal om och diskutera frågor som rör skogen.
 • söka, samla och sortera information
 • använda begrepp

 

 

Du ska kunna:

 • genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
 • kunna artbestämma träd, fåglar och djur.
 • läsa texter.
 • skriva en berättande text och en beskrivande text. 
 • delta i gemensamma sånger.
 • bygga en fågelholk. 

 

Undervisningen

Vi bestämmer tillsammans med eleverna att vi arbetar på följande sätt:

 • aktiviteter i skogen
 • lyssna, diskutera och läsa
 • se film
 • kreativt skapande
 • sjunga sånger

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • skriva en berättande text.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • delta i gemensam sång.
 • använda begrepp. 

 

Hur visar du hur långt du kommit i din lärprocess?

 • läsa upp din berättande text för en kamrat. 
 • diskutera och förklara begrepp i par. 
 • aktiv på musiklektionerna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: