Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska What's Up 5, ht -16

Skapad 2016-08-11 13:30 i Piratenskolan Simrishamn
Vi följer läromedlet What's Up 5.
Grundskola 5 Engelska

Vi följer läromedlet What's Up 5. Vi jobbar med varje kapitel i 2 veckor.

Innehåll

vecka

33-34: 1 What do you want for breakfast? be att få saker, some/any

35-36: 2 Nice to meet you! presentera sig/andra, ing-form

37-38: 3 Let's go on the Wild River Ride! fråga efter pris, pengar

39-40: 4 Buy one get one free! mat, pluralform

41-42:  5 What kind of TV shows do you get here? prata om vad man gillar, adjektiv

43-45: 6 I want to be a chef yrke, frågor med do/does

46-47: 7 It's getting late klockslag, dåtid av regelbundna verb

48-49: 8 We're from New Zealand dåtid av oregelbundna verb

50-51: Christmas

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: