Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rubinens pedagogiska planering 11/8 -16

Skapad 2016-08-11 13:49 i Ringblomman Örebro
Rubinen ped. plan studiedag 11/8
Förskola

Mall

Innehåll

Avsnitt 1

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
    - Vad gör barnen ?

Vi har precis börjat på en ny avdelning med en ny barngrupp. I dagsläget kommer vi att vara 30 barn och ca fyra personal. Vi har 6 stycken inskolningar. Vi kommer att jobba mycket med att få ihop gruppen och att få till rutiner

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

för att lära känna varandra så att vi får till en god och trygg miljö

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Vi kommer att jobba mycket med värdegrunden. vad har vi för normer och värden hos oss?

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

På samlingen kommer vi att jobba mycket med namnlekar och samarbetsövningar. Vi kommer att prata om hur man är med varandra och prata om vad vi har för regler. ex vi springer ute, vi tänker på vår ljudnivå, vi är rädda om våra saker, vi tar hand om varandra etc..

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Vi delar gruppen i två lika stora delar. Vi kallar dem gul och grön. det kommer att vara två pedagoger per grupp och ca 15 barn i vardera. Vi kommer att dela upp oss så mycket som möjligt. en grupp går ut medans en grupp är inne. Vid planeringen kommer vi att prata om vad barnen är intresserade av och samköra så att samlingar och projekt arbete blir så lika som möjligt i grupperna.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Vi kommer att sträva efter att varje rum har sitt syfte. Vi har en lägenhet, ett skaparrum, ett byggrum, ett bil och djurrum etc.. Det ska vara tydligt för såväl barn som pedagoger vad rummet används till. Var sak har sin plats. Det mesta av materialet kommer att vara tillgängligt. Allt kommer att vara synligt men saker som spel och målar grejor kommer att stå på högre höjd då vi känner att barnen inte riktigt förmår att ansvara för dessa själva.

   - Material?
   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Avsnitt 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: