Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 1 - Tal (åk 7)

Skapad 2016-08-11 13:52 i Ättekullaskolan Helsingborg
Planering kopplat till kapitel 1 - Matte direkt
Grundskola 7 Matematik
Våra 9 siffror och symbolen för inget det vill säga nollan 0 kan användas för att skriva ett oändligt antal tal. I detta första arbetsområde ska vi lära oss att förstå positionssystemets uppbyggnad, den utvidgade tallinjen (decimaltal), öka säkerheten på de fyra räknesätten, avrundning och prioriteringsreglerna.

Innehåll

Tal

Syfte:

För att kunna förstå och räkna med matematiken så måste man förstå hur våra tal är uppbyggda. Hur vi skriver våra tal har utvecklats genom historien och idag använder vi oss av ett positionssystem som bygger på våra tio siffror. Med dessa kan vi skriva väldigt stora tal men även väldigt små tal. Vi kan skriva hela tal men även delar av tal (decimaltal). När vi förstår vårt positionssystem är vi redo att utveckla de fyra räknesätten med decimaler.

Vi utgår från läroboken Matte Direkt - kapitel 1

Arbetssätt:

Varje 2 veckors period får eleverna en planering, i denna planering så presenteras de moment som kommer att bearbetas denna period samt vad som är förväntad arbetsinsats och vilka eventuella läxor/uppgifter som ska göras.

Vi arbetar tillsammans med genomgångar, klassrumsdiskussioner och övningsuppgifter.

Eleverna befäster kunskaperna genom att räkna i läroboken samt med övningsuppgifter.

Efter genomarbetad grundkurs gör eleverna en diagnos, resultatet på denna är till för analys av elev och lärare. Resultatet bestämmer om man behöver repetera moment av grundkursen eller om man kan fortsätta med fördjupande moment inom samma matematiska område.

Bedömning:

Vi kommer tillsammans titta på de kunskapskrav som kommer att bedömas under arbetsområdet. Vi kommer att arbeta med att förstå kunskapskraven och vad som skiljer de olika nivåerna E,C och A. 

Som avslutning på arbetsområdet kommer eleverna genomföra ett skriftligt prov som testar deras förmåga kopplat till kunskapskraven. Detta resultat vägs ihop med elevens övriga bedömda prestationer under terminen och ligger till grund till terminsbetyget.

Se lärandematris/bedömningsmatris för att se vilka förmågor som kommer att bedömas vid detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Kap 1 - Tal - Bedömning

Nivå 1 - E
Nivå 2 - C
Nivå 3 - A
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: