Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för Resursskolan, Maria Park i biologi - "Våra träd"

Skapad 2016-08-11 14:06 i Resursskolan Maria Park Helsingborg
Vi ska lära oss om våra vanligaste träd. Hur de lever och förökar sig. Var de lever och hur människan har använt sig av träden genom tiderna
Grundskola 5 Biologi

Vi ska arbeta med ämnet biologi där vi kommer att lära oss om våra vanligaste träd.

Innehåll

Lärandemål

Du kommer att lära dig en hel del om våra vanligaste träd. Hur de lever och förökar sig och hur de påverkar och påverkas av djuren och naturen runt omkring. Du kommer att lära dig att söka fakta ur olika källor. Du kommer att träna på att göra fältstudier och på hur man förbereder sig innan med hjälp av frågor. Du kommer också att träna på att dokumentera det du lärt dig. Du kommer lära dig att identifiera och se skillnader och likheter mellan olika träd.

Vi kommer också att göra en guidad exkursion på Fredriksdal och titta på ett antal filmer om träd. Vi kommer även att arbeta praktiskt med bl.a med lövpressning och att kunna söka i en bestämningsnyckel för träd.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att söka fakta ur olika källor. Detta gör jag genom att jag observerar dig i ditt arbete. Jag bedömer också din förmåga att planera och genomföra en fältstudie. Jag kommer att bedöma hur du dokumenterar ditt arbete och kommer då att titta på hur mycket du känner till om träden.

 

Matriser

Bi
Biologi, åk 4-6 VT 14

Biologi

Resonemang
Du deltar i enkla samtal.
Du samtalar om och diskuterar enkla frågor.
Du framför och bemöter åsikter i samtal, som till viss del för diskussionen framåt.
Du framför och bemöter åsikter i samtal som för diskussionen framåt.
Du för enkla resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du utvecklar till viss del resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du utvecklar relativt väl dina resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Du för välutvecklade och underbyggda resonemang med fakta och hänvisningar till ämnet.
Ord och begrepp
Du känner till några ämnesord och begrepp.
Du använder dig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder dig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersökningar
Du genomför med stöd enkla undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar enkla frågeställningar.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar enkla frågeställningar.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar enkla frågeställningar. Du drar enkla slutsatser.
Du genomför undersökningar utifrån givna instruktioner och formulerar egna frågeställningar. Du drar slutsatser.
Du jämför, med hjälp, dina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du jämför dina och andras resultat och för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du jämför dina och andras resultat och för resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på.
Du jämför dina och andras resultat och för resonemang om likheter och skillnader, vad det kan bero på och ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Kunskaper
Du känner till enstaka vanligt förekommande växter och djur i närmiljön och har viss kännedom om deras liv.
Du känner till några vanligt förekommande växter och djur i närmiljön och har kännedom om deras liv.
Du känner till några vanligt förekommande växter och djur i Sverige och har kännedom om deras liv och om den miljö de lever i.
Du känner till några vanligt förekommande växter och djur i Europa och har kännedom om deras liv och om den miljö de lever i.
Du känner till hur en enkel näringskedja är uppbyggd.
Du känner till hur en näringskedja är uppbyggd och kan se enkla samband i miljön.
Du känner till näringskedjor och kan beskriva enkla ekologiska samband. Du kan föra enkla diskussioner om ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: