Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter

Skapad 2016-08-11 14:52 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 5 Svenska
För att skriva en bra berättelse krävs det en empatisk förmåga som gör att man kan sätta sig in i olika karaktärer, hur de tänker och känner. Det är bra att kunna se på saker från olika perspektiv. Detta bidrar till att läsaren kan leva sig in i texten. Men det krävs också att berättelsen har en struktur, en plan för hur de olika delarna skall sättas i hopa och i vilken ordning. I det här arbetsområdet kommer du till att få träna på att beskriva miljöer, personer, agerande och att använda tillbakablickar. Utifrån en plan skall du utveckla din förmåga att fånga läsaren med hjälp av att dela med dig av dina tankar och erfarenheter i det du skriver. En bra berättelse kan alltid bli ännu bättre efter bearbetning. Därför kommer vi till att träna på att ge och ta emot respons på våra texter för att därefter formulera om, lägga till eller dra ifrån.

Innehåll

Svenska - Vecka 33-37

Mål: Att utveckla skriftspråket.

Vilket innebär:
Att jag kan skriva olika typer av texter.
Att jag kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Att jag kan bygga upp en text med inledning, innehåll och avslut.
Att jag kan använda stavningsregler, meningsbyggnad, skiljetecken och böjningsformer.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi skriver texter i alla ämnen, både med papper och penna och på Ipads.
Vi ska skriva olika typer av texter, till exempel berättelser, brev, meddelanden, instruktioner, faktatexter med mera.
Vi ska jobba i språklära för att lära oss grammatik.
Vi ska jobba i Veckans ord för att träna stavningsregler.

Detta kommer vi att bedöma:
Hur du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och en fungerande struktur.
Hur du använder grundläggande regler för stavning och grammatik.

Hur du ger och tar emot respons av dina kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Skriva, genrer
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Skriva, sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Skriva, estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva, skrivprocessen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: